Krimi

Opgiver at udlevere Niels Holck

Den danske våbensmugler Niels Holck kan nu ånde lettet op. Han bliver ikke udleveret til Indien.

Det står klart efter Rigsadvokaten har opgivet at anke landsrettens afgørelse til Højesteret.

Og landsretten fandt, at Niels Holck ikke skulle udleveres til Indien.

"Min beslutning betyder, at Østre Landsrets kendelse om ikke at udlevere Niels Holck står ved magt," siger rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen.

Byretten og landsret enige

Justitsministeriet kom i april frem til, at Niels Holck skulle udleveres til retsforfølgelsen i Indien for at have kastet våben ned til oprørere i 1995. Udleveringen blev i første omgang indbragt for Byretten i Hillerød.

Her afviste retten dog at udlevere danskere. Den 30. juni 2011 stadfæstede Østre Landsret beslutning. Og den beslutning er altså endelig efter Rigsadvokaten har droppet sagen.

Fare for tortur

Både byretten og landsretten har givet Niels Holck medhold i, at udlevering til Indien vil være i strid med udleveringslovens § 6, stk. 2.

Efter denne bestemmelse kan der ikke ske udlevering, hvis der er fare for, at den pågældende efter udlevering vil blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Bestemmelsen svarer til artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.