Krimi

PET: Alvorlig terrortrussel mod Danmark

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i dag offentliggjort sin beretning for 2008-2010, hvor også terror-trus-len mod Danmark bliver taget op til revidering. Desværre for danskerne mener PET fortsat, at Danmark og danske interesser er et prioriteret terrormål blandt militante ekstremister.

"Truslen mod Danmark fra al-Qaeda og andre militante islamistiske grupper er uændret efter Osama bin Ladens død og udpegningen af Ayman al-Zawahiri som al-Qaedas nye øverste leder. Ayman al-Zawahiri har ved flere lejligheder, blandt andet i sine taler, fokuseret på Danmark og tegningesagen, og det må forventes, at al-Qaeda under al-Zawahiris ledelse fortsat vil anse Danmark og danske interesser som legitime og prioriterede terrormål," siger PET-chef Jakob Scharf.

Vil bevise sin styrke ved terrorangreb

PET mener, at den nye al-Qaeda-leder vil være fokuseret på at bevise sin operationelle styrke ved fremtidige terrorangreb. Dog kommer truslen ikke udelukkende fra terrornetværkets top:

"Danmark står overfor et komplekst og dynamisk trusselsbillede, hvor terrortruslen kommer fra såvel herboende som tilrejsende terrorister, der optræder i grupper og som enkeltpersoner og både med og uden kontakter til internationale ekstremistiske netværk. I det hele taget må vi indstille os på, at den militante islamistiske terrortrussel også fremover vil være en trussel mod vores nationale sikkerhed," siger Jakob Scharf.

Mange terrorforsøg i Danmark

I Danmark er der set flere eksempler på forsøg på terror. Senest er der fældet dom over øksemanden Mohamed Muhuddin Geele og bombemanden Lors Doukaev. Førstnævnte brød ind hos Muhammedtegner Kurt Westergaard for at slå ham ihjel og sidstnævnte ville sende en bombe til Jyllands-Posten i Viby. Begge terrorforsøg slog fejl.