Krimi

Brønderslev-sagen: Få et overblik her

Retten i Hjørring har kendt to forældre skyldige i den såkaldte Brønderslev-sag, der handler om ubegribeligt misrøgt, overgreb og misbrug mod familiens ti børn. I dag udmåles deres straf.

Sagen startede tilbage i februar 2010, hvor den ældste datter flygtede fra familien og anmeldte misbruget til politiet.

Både den tiltalte mor og far i sagen har afgivet deres forklaringer, ligesom alle børnene også har givet deres version af sagen for lukkede døre.

Sagen har kørt på højtryk i mange medier, hvor det derfor kan være svært at finde hoved og hale i, hvad der egentlig er sket. Derfor kan du nu få et overblik over sagen her.

Hvordan hænger familien sammen?

Forældreparret mødtes i 1995. Moren havde to børn i forvejen og faren havde en datter, som han dog ikke havde kontakt til, før hun var 16 år.

Sammen fik de syv børn, så der nu er i alt ti sammenbragte børn. Børnene er i dag 21, 20, 15, 13, 11, 9, 8, 6, 4 og 2 år.

Den 21-årige datter til faren er hende, som meldte ham og hendes stedmor til politiet i 2010. Det er den datter, de fleste anklager handler om.

Hvad er forældrene tiltalt for?

Begge forældre er kendt skyldige for at misrøgte deres ti sammenbragte børn. De er skyldige i grov vold og mishandling, ulovlig tvang og vanrøgt.

Faren er desuden dømt for seksuelt overgreb mod hans nu 21-årige datter.

Ifølge anklageskriftet har forbrydelserne fundet sted mellem 2006 og 2010.

Sagen kort:

 • Forbrydelserne har ifølge anklagerne fundet sted fra 2006 til 2010
 • I 2006 bor forældrene på Lolland, hvor kommunen er opmærksom på den store familie med ti børn
 • Familien levede allerede i 2006 i skidt og møg. Politiet betegnede i flere indberetninger til kommunen huset på Lolland som uegnet til menneskebolig.
 • Familien flytter flere gange for til sidst at ende i Brønderslev kommune i sommeren 2009.
 • I februar 2010 melder den 21-årige datter forældrene til politiet
 • Hun fortæller at faren har voldtaget hende gentagne gange, og at hun har været holdt fanget i et anneks og på et loftsrum
 • Politiet anholder forældrene og børnene bliver tvangsfjernet og anbragt i plejefamilier
 • Begge forældre er tiltalt for at misrøgte deres ti sammenbragte børn De er tiltalt for grov vold og mishandling, ulovlig tvang og frihedsberøvelse
 • Faren er desuden tiltalt for seksuelt overgreb mod to af pigerne
 • Begge nægter sig skyldige i retten og anklager den anden part som den skyldige
 • Både forældrene og alle børnene har afgivet forklaring i retten. Naboer, kommune og andre vidner giver i øjeblikket forklaring.
 • Den 6. juni blev forældrene kendt skyldige - den endelige dom ventes den 21. juni.

Hvad er fakta i sagen?

Både før og efter retssagen er gået i gang mod moren og faren er der kommet forskellige oplysninger ud om de ting, der er foregået i hjemmet.

Her er en opsamling over de overgreb, som indtil videre er kommet frem:

Fakta angående den ældste datter, som meldte parret til politiet:

 • Forældrene er tiltalt for at lade den 21-årige datter grave sin egen grav
 • Forældrene er også tiltalt for at få de andre børn til at lade hende bedække af en hest
 • Hun blev tvunget til at skrabe sne i bare tæer og fik begyndende koldbrand
 • Faren har også truet en anden mand til at voldtage datteren, men den anden mand ville ikke,
 • Faren har forsøgt at tvinge datteren til kønslig omgang med de andre børn, men hun ville ikke, Faderen har derfor flere gange animeret de andre børn til at have sex med hende
 • Forældreparret har hældt kogende tomatsuppe i halsen på den 21-årige datter
 • Faren har tvunget den ældste datter til at spise dyreekskrementer og slikke tis op fra gulvet
 • Hun blev slået med et baseballbat, træpæle og jernstænger
 • Forældrene anstiftede de andre børn til at slå og tisse på den ældste datter
 • Datteren var, da hun var 18 år, i flere måneder spærret inde nærmest i et "fængsel", i en anneksbygning uden lys, vand og varme, og døren var lukket med en krog og et bræt på udvendig side, så hun ikke kunne flygte.
 • Faren skulle have tvunget moren til at lave et skilt, hvor der stod 'Brønderslevs luder - 500 kr.' og hænge det på døren ind til datterens anneks.
 • Datteren måtte ikke spise sammen med de andre inde i huset. Ifølge farens forklaring i retten, ved han ikke om hun fik noget at spise
 • Ifølge anklageskriftet tog den 41-årige far jævnligt sin dengang 16-årige datter med på en køretur, hvor han på forskellige rastepladser og i skovstrækninger truede hende til at tage tøjet af, hvorefter han gennemførte samleje med hende. Det skete under trusler om vold.
 • Senere gik det ud over hans dengang 13-årige steddatter, der ifølge anklageskriftet flere gange i 2009 blev tvunget til samleje i skove omkring Skanderborg, hvor familien boede, inden den flyttede til Brønderslev Kommune

Fakta angående de andre børn og forholdene, de boede i, ifølge anklageskriftet og politiet:

 • Faren har adskillige gange og ugentligt slået og sparket børnene i hovedet og på kroppen
 • Faren har sparket børnene med sikkerhedssko
 • Mens en af sønnerne var otte år, skulle faderen have holdt en kniv mod drengens hals, og sagt "næste gang slår jeg dig ihjel", og han skulle have snittet sønnen i en finger, hvorved der var "frygt for drengens liv, helbred og velfærd".
 • Børnene levede under ekstremt uhumske forhold uden tilstrækkeligt med vand og varme og uden tilstrækkelig personlig hygiejne.
 • De måtte leve i dyre- og menneskeekskrementer og fik ikke lov til at udvikle sig alderssvarende.
 • Da politiet skrev rapport første gang i 2006 lød det sådan: Alt var forfaldent, beskidt og uhumsk. Der var fugtigt, kloakken var sprunget, og det lugtede af tis.
 • Børnene måtte ofte sove tre i én seng
 • Under anholdelsen af forældrene blev der i udhuset fundet fem døde ponyer, og to heste var i live, men afkræftede. Politirapporten anfører, at mus og rotter havde spist af de døde heste, og der var ikke synlig tilstedeværelse af vand eller foder
 • Køleskabet var gabende tomt, da politiet anholdt forældrene

Hvad siger moren?

Den 37-årige mor i sagen blev afhørt i retten den 28. april. Hun nægter at have noget med vold og misbruget af børnene at gøre, men beskriver i stedet for manden som værende magtsyg og ustyrlig. Hun fortæller, at hun selv er blevet voldtaget af ham, og at hun var bange for ham og derfor ikke turde stille noget op.

"Han var en tikkende bombe, der kunne eksplodere hvert øjeblik," fortalte hun i retten.

Hun forklarer, at det var farens ide, at holde den ældste datter indelukket i det kolde og mørke anneks og at hun mistænkte, at faren havde et forhold til datteren.

Hun fortæller, at hun selv har været mishandlet af ham, og at han bestemte alt over hende. Ifølge hendes forklaring styrede han hendes penge og hendes telefon. Hun ville flere gange forlade ham og tage børnene med, men hun fortæller, at han truede hende med at slå hendes mor og bror ihjel, hvis hun gjorde det.

Under afhøringen af moren græder hun flere gange og måtte forlade retssalen for at sunde sig.

Hvad siger faren?

Den 41-årige far blev afhørt torsdag den 12. maj og siger i sin forklaring det samme som moren - blot til hans favør.

Han nægter pure at have noget som helst med vold at gøre. Han har endda aldrig skældt børnene ud, siger han. Flere gange svarer han "Nej, overhovedet ikke. 100 procent" til anklagerens spørgsmål, om han har haft sex med to af sine døtre eller voldtaget sin kone.

Han beskriver til gengæld moren som den temperamentsfulde person.

"Hun er som en tikkende bombe gange ti og gange tyve, når hun er i det sure hjørne," sagde faren i retten i Hjørring.

Han beskriver hende som en jaloux og temperamentsfuld person.

Ifølge ham, var det hende, der skældte børnene ud og slog dem, når de gjorde noget, de ikke måtte.

Han forklarer, at han gerne ville have hjælp fra kommunen til at få ordentlige forhold i det meget beskidte hjem. Men det ville hans kone ikke have, forklarer han.

"Jeg turde ikke sige noget, for så ville hun slå mig ihjel," fortalte han.

I forhold til alle anklagerne mod sin ældste datter, afviser han alt. Han siger, at han aldrig har hørt om det før. Han siger, at det var datterens egen ide at bo i det kolde anneks. Han har aldrig tvunget hende til noget, ej eller haft sex med hende eller den nu 15-årige datter.

Desuden nægter han al kendskab til vold i hjemmet. Han forklarer i retten, at han aldrig har lagt hånd på nogen af børnene. Men han siger, at han flere gange har set nogle af sønnerne slå den ældste datter med et blodbat. Han prøvede at stoppe det.

Det eneste han vedkender kendskab til, er, at han tror, at datteren havde et forhold til hans ven, og at han ved, at en af sønnerne har tvunget datteren til at spise hestepærer.

Han forklarer, at hans kone ikke gjorde rent i huset, og at han ikke havde tid, når han kom hjem fra natarbejde.

Han mener, at børnene kom i bad hver anden dag og at de i hvert fald fik masser af mad, så han kan ikke forstå, hvorfor de skulle være usunde og usoigneret.

Den 41-årige far var i retten meget snaksagelig og fortalte gerne en masse historier om både konen og børnene.

I retten virkede faren upåvirket af de anklager, der blev rettet imod ham, og det tynde mand smilte tit til sin advokat, når han ikke sad i vidnesskranken.

Hvad skal der så ske nu?

Alle børn har vidnet i retten. De ældste med en faktisk tilstedeværelse og de yngste som video-afhøringer.

Husvennen i sagen, som skulle være blevet tvunget til at voldtage den 21-årige datter, har også afgivet forklaring i sagen. Også han lægger ansvaret på faren, som han beskriver som temperamentsfuld og farlig.

Brønderslev Kommune afgav forklaring den 18. maj, hvilket satte kommunen i meget dårligt lys, da de ikke havde grebet ind i sagen før, det var for sent. Kommunen ønsker ikke at udtale sig til pressen, mens sagen stadig kører i retten.

Desuden har den ældste datters biologiske mor også afgivet forklaring, og en tidligere nabo til nomadefamilien har også fået lov til at vidne i retten.

Faren skal indespærres i forvaring på ubestemt tid, hvis anklageren får sin vilje. Moren kan få op til otte år de anklager hun er tiltalt for.

Forældrene blev kendt skyldige den 6. juni - og straffen bliver efter planen afsagt den 21. juni.

Hvordan kunne det ske?

Tidsoversigt

Juni 2009:

Brønderslev Kommune får oplysninger fra Skanderborg Kommune om en familie, der er ved at flytte fra Skanderborg til Brønderslev. Familien har problemer, og Skanderborg opfordrer Brønderslev til at gribe ind.

August 2009 - februar 2010:

Medarbejdere fra Brønderslev Kommune besøger hjemmet tre gange efter aftale med forældrene. Der er også et uanmeldt besøg hos familien og to møder med familien på rådhuset.

Februar 2010:

Forældrene bliver anholdt og varetægtsfængslet i fire uger for sex-overgreb, grov vold og trusler mod den 21-årig datter. Otte af de ni børn i familien er under 18 år. De tvangsfjernes midlertidigt og bliver anbragt hos plejefamilier.

Marts 2010:

Brønderslev Kommune laver en redegørelse for sagen. Den siger, at kommunen har fulgt loven og ikke kunne gøre mere. Socialminister Benedikte Kiær (K) beder Ankestyrelsen om at undersøge sagen.

April 2010:

Sigtelsen mod forældrene udvides, så den også omfatter straffelovens paragraf 213 om vanrøgt. Straffen for vanrøgt er op til seks års fængsel.

April 2011:

Retssagen mod forældrene går i gang. En medarbejder fra kommunen skal vidne i retten - til morens fordel

Siden anholdelsen af forældrene i februar sidste år, har sagen om Brønderslev-familien vagt opsigt og undren hos danskerne. Og mange har spurgt sig selv om, hvordan det kunne komme så vidt, uden at nogen opdagede det.

Både Brønderslev Kommune og familiens tidligere bopæls kommune, Lolland, er blevet kraftigt kritiseret for ikke at skride ind i sagen tidligere.

For allerede i 2006 fik politiet det første kendskab til de forfærdelige forhold i familien. Politiet på Lolland advarede derfor kommunen om forholdene for de dengang ni sammenbragte børn.

Dengang flød huset med affald, madrester, videobånd, tøj og legetøj. Alt var forfaldent, beskidt og uhumsk. Der var fugtigt, kloakken var sprunget, og det lugtede af tis.

"Uegnet til beboelse," skrev politimanden i sin rapport.

Lolland Kommune har udtalt, at de ikke fandt det nødvendigt at skride ind, da der ikke var sager om vold i familien. De forklarer, at de var i gang med at undersøge familien, men at familien nåede at flytte inden de blev færdige.

Siden flyttede familien til Brønderslev, hvor både naboer og skole advarede kommunen om børnenes mistrivsel. En skoleleder, som varslede kommunen om omsorgssvigt, blev truet med tæv af familiens far.

Men heller ikke her blev der gjort noget, før den ældste datter sidste år meldte faren til politiet.

Alle de mindre børn er nu tvangsfjernet og bor i familiepleje.

Det Sociale Nævn har siden fastslået, at det først og fremmest var familiens tidligere bopælskommune, Lolland Kommune, der har svigtet i sagen og derfor skal betale for børnenes anbringelser.

Det var Brønderslev Kommune, der klagede til Det Sociale Nævn over, at Lolland Kommune tilsyneladende havde forholdt sig passiv over for den viden, man havde om familiens forhold, inden den rejste fra kommunen.