Krimi

Uenighed om telefoner i fængsler

Det kan give problemer med sikkerheden, hvis de indsatte i de lukkede fængsler får adgang til mobiltelefoner.

Sådan lyder advarslen fra Fængselsforbundet, som er skeptisk over for et forslag om mobiltelefoner fra fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo.

"I de lukkede fængsler sidder der nogle topprofessionelle hardcore kriminelle. Hvis de får mobiltelefoner, er der risiko for, at de kan genere ofre og fortsætte deres kriminalitet," siger forbundets formand, Kim Østerbye.

Flugt og stoffer

Også planlægning af flugtforsøg og indsmugling af stoffer kan blive nemmere.

Kun hvis der arrangeres nogle tekniske begrænsninger i brugen, bør telefonerne gives fri i de lukkede fængsler, mener formanden.

I de åbne fængsler har de indsatte netop fået adgang til mobiler. Men de må kun bruges til opringninger og sms'er. Smartphones er ikke tilladt.

Mobilmangel er stort problem Inspektøren i Anstalten ved Herstedvester vil dog gå skridtet videre.

Hans Jørgen Engbo mener, at de sikkerhedsmæssige hensyn ikke længere kan begrunde forbuddet i de lukkede institutioner.

Liberaliseringen begrunder han med udviklingen i samfundet.

"Efterhånden som de elektroniske medier ude i den store frie verden bliver mere og mere dominerende i dagligdagen, så bevæger tingene i fængslerne sig længere og længere væk fra det normale", siger Engbo.

Sociologen Linda Minke har undersøgt hverdagen i et lukket fængsel. Og hun har set, at manglen på mobiltelefoner opleves som et stort problem.

"Mobilen er en livline for de indsatte. De bruger den til at sende godnat sms'er til børnene og til at opretholde det sociale netværk," siger hun.