Krimi

Psykolog vil forsvare tavshedspligt i Højesteret

En psykolog fra forsvaret vil kæmpe videre for at beskytte den militærtolk, som søgte hendes hjælp efter at have været udsendt i Afghanistan.

Mandag blev hun af Østre Landsret pålagt at bryde det mest hellige, en psykolog har - sin tavshedspligt. Hun skal fortælle i retten, hvad tolken har betroet hende under fire øjne om mishandling af fanger.

Men psykologen har ikke tænkt sig at tale endnu og søger nu om, at sagen kommer for Højesteret.

"Snavs" kan komme videre

"Jeg finder personligt, at det her er meget, meget principielt. Så jeg håber bestemt, at Procesbevillingsnævnet vil give os tilladelse, og jeg håber også, Højesteret vil lave det om," siger psykologens advokat, Steen Bech.

Ifølge Steen Bech vil landsrettens afgørelse betyde, at soldater, som har været vidner til "snavs" i krig, og som derfor har brug for psykologhjælp, ikke kan være sikre på, at disse følsomme oplysninger ikke når videre til forsvarsledelsen.

"I de tilfælde er soldater afskåret fra psykologhjælp fremover. Danmark er i krig på forskellige fronter, og så laver man sådan noget her, der afskærer Danmark fra at tilbyde sine egne soldater psykologhjælp," siger Steen Bech.

Præster står bedre end psykologer

Læger, præster og advokater er fritaget for at vidne om oplysninger, de har fået fra klienter, med mindre forklaringen har afgørende betydning for sagens udfald. Men som loven er i dag, har psykologer ikke den frihed.

Psykologer har desuden indberetningspligt, hvis de eksempelvis har en formodning om, at et barn er misbrugt.

Ifølge forsvarsadvokat Steen Bech bør psykologer ikke have pligt til at indberette om tortur.

"Det kan måske opklare en forbrydelse, men det er ikke nok efter min mening. Det er kun, hvis man kan forhindre en forbrydelse, at man skal bryde sin tavshedspligt," siger Steen Bech.