Krimi

Bedragerisigtet direktør løsladt

Den tidligere direktør i Gate Gourmet Amanda Jacobsen er mandag blevet løsladt af Østre Landsret. Dermed underkender landsretten sidste uges afgørelse i Københavns Byret, som valgte at fængsle hende i 27 dage.

Ved grundlovsforhøret i sidste uge erkendte Amanda Jacobsen at have svindlet for 120 millioner kroner på sin tidligere arbejdsplads Gate Gourmet.

Men der er ikke grundlag for, at hun skal i fængsel, mener landsretten.

"Henset til tidligere praksis vedrørende varetægtsfængsling af personer, der er sigtet for omfattende økonomisk kriminalitet, til at Amanda Nyholm Jacobsen frivilligt er rejst til Danmark i anledning af straffesagen samt til hendes ganske særlige personlige forhold, findes hensynet til retshåndhævelsen ikke på det nu foreliggende grundlag at kunne begrunde varetægtsfængsling af hende," lyder landsrettens kendelse.

Uden politiets indblanden

Den tidligere topdirektør blev fyret 8. februar, og siden har Gate Gourmet forsøgt at få landet sagen uden at indblande politiet. Det lykkedes ikke, og Amanda Jacobsen blev fredag i forrige uge anmeldt til politiet, som skred til anholdelse tirsdagen efter.

Amanda Jacobsen erkender underslæb og dokumentfalsk for 120 millioner kroner, men anklagemyndigheden mener, at beløbet løber op i omkring 140 millioner kroner.

Ifølge anklagemyndigheden startede underslæbet i 2008, hvor direktøren overførte seks millioner kroner til sine egne konti. I 2009 blev der overført 92 millioner, mens hun frem til februar i år nåede at lænse sin arbejdsgiver for 39 millioner kroner.

I grundlovsforhøret i sidste uge forklarede hun, at det lykkedes hende at skaffe sig adgang til virksomhedens mange penge ved at bruge en anden medarbejders oplysninger, så det så ud som om, de begge havde givet samtykke.

"Der har været mange forskellige medarbejdere i regnskabsafdelingen. Jeg var bekendt med en af de andres koder. Det var vi alle sammen," sagde Amanda Jacobsen under grundlovsforhøret.

Lettet over løsladelse

Ifølge Amanda Jacobsens forsvarer, Hanne Rahbæk, er hun er meget lettet over, at hun kan få mulighed for at hjælpe sine børn her den første tid i Danmark. Ellers mener hun ikke, at situationen har ændret sig.

"Hun har stadig afleveret sit pas, hun er stadig indstillet på at samarbejde, og vi har aftalt datoer for afhøringer," siger Hanne Rahbæk til nyhederne.tv2.dk.

Forsvareren fortæller videre, at Amanda Jacobsen er indstillet på at samarbejde med de skadelidte i sagen.

"Hun samarbejder med politiet, som hun hele tiden har tilkendegivet, at hun gerne vil," slutter Hanne Rahbæk.