Krimi

Kontrol af DR-kantine endte i vold

Det endte med en politianmeldelse for vold, da Fødevarestyrelsen for nylig aflagde uanmeldt kontrolbesøg i DR--byens kantine, skriver eb.dk. Da kon-trollørerne 18. januar dukkede op for at tjekke faciliteterne, forsøg-te personalet ifølge Fødevarekontrol-lens rapport at lægge "tilsynet hin-dringer i vejen ved voldelig adfærd".

"Vi har set os nødsaget til at foreta-ge en politianmeldelse for at reagere på, at man igennem vold har forsøgt at forhindre os i at udføre vores opga-ve," siger Fødevarechef for Fødevare-region Øst, Bjørn Wirlander.

DR bekræfter hændelse i kantine

Da der er tale om en straffesag vil Fødevarechefen ikke uddybe detaljer som præcis, hvad der skete, da kontrollørerne dukkede op, hvad der udløste volden eller hvad den bestod af.

"Helt generelt kan jeg sige, at der jo i Fødevareloven er en bestemmelse, der siger, at det er strafbart at lægge hindringer i vejen for kontrollen," siger Bjørn Wirlander.

Hos DR bekræfter man også historien.

"En medarbejder hos vores eksterne leverandør, som står for kantinedriften, har i forbindelse med Fødevarestyrelsens besøg haft en kontrovers med den pågældende repræsentant. Det har resulteret i en sur smiley og en politianmeldelse," siger Henrik Schødts, som er chef for ejendomme og services i DR.

Uautoriseret opbevaring af ost

Præcis hvad der skete, eller hvad der lå til grund for hændelsen, vil han ikke komme nærmere ind på.

Ud over politianmeldelsen indkasserede DR's kantine en sur smiley og en anmærkning for uautoriseret opbevaring af ost under forhold, som ikke var skadedyrssikrede.