Krimi

K: Modstandsfolk støttede terror

Tidligere modstandsfolk og fagligt ak-tive i København bliver nu tiltalt for at yde økonomisk støtte til terror-or-ga-nisationer. Justitsminister Lars Barfoed (K) rejser tiltale mod Horse-rød-Stutthof Foreningen og mod tals-mand-en for Den Faglige Klub i Køben-havn for at give penge til PFLP i Palæ-stina og Farc i Colombia. Begge organi-sationer står opført på terrorlister.

Tiltalen følger dommen over Foreningen Oprør, hvis stifter sidste år blev idømt et halvt års betinget fængsel i Københavns Byret for at sende penge til PFLP og Farc.

Modstandsfolkene og de fagligt aktive tiltales efter paragraffer i straffeloven, som forbyder og gør det strafbart at indsamle økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Københavns Politis efterforskning mod Horserød-Stutthof Foreningen blev indledt i 2006, da modstandsfolkene skrev til Justitsministeriet, at foreningen havde sendt penge til PFLP og Farc.

Hver gang, Horserød-Stutthof Foreningen har sendt penge til Palæstina og Colombia, er Justitsministeriet blevet orienteret. Den samlede støtte frem til januar 2010 beløber sig til 18.690 kroner.

Modstandsfolkene har ikke lagt skjul på, at de med støtten har ønsket at sætte terrorloven under pres.

Horserød-Stutthof Foreningen blev oprettet i 1945 for at ære mindet om de 150 danske kommunister, der blev sat i koncentrationslejren Stutthof i Polen under Anden Verdenskrig.

Også talsmanden for Den Faglige Klub bliver tiltalt. Klubben gjorde i december 2007 opmærksom på, at den havde besluttet at støtte Farc med 100.000 kroner.

Begge sager vil blive behandlet som domsmandssager i Københavns Byret.