Krimi

Danmarks Radio dømt for injurier

Det var uden hold i virkeligheden, da Danmarks Radio i dokumentarprogram-met "Når lægen ved bedst" såede tvivl om Rigshospitalets behandling af patienter med lungehindekræft.

Det fastslog Københavns Byret i dag, da den dømte DR i en injuriesag anlagt af Rigshospitalet og overlæge, dr.med. Jens Benn Sørensen.

Danmarks Radios generaldirektør, Ken-neth Plummer, skal betale ti dagbøder på hver 1000 kroner, og det samme skal en redaktionschef og DR-journalisten, der tilrettelagde programmet.

Programmet skaber ubegrundet frygt

I dokumentarprogrammet, der blev vist 24. september sidste år, blev Rigshospitalet anklaget for at have undladt at behandle patienter i kemoterapi med stoffet Alimta, der er det eneste stof, som Lægemiddelstyrelsen direkte har godkendt til behandling af lungehindekræft. I stedet behandler Rigshospitalet med Vinorelbine, der også er et godkendt kræftbehandlingsstof.

Programmet antyder, at Rigshospitalets patienter ikke har fået den bedste behandling, og at det er sket af hensyn til overlægens personlige prestige eller for egen vindings skyld. Rigshospitalet har også anført, at programmet skaber en ubegrundet frygt for, at patienter kan være døde på grund af, at de ikke har fået den bedst mulige behandling.

Kan byttes til ti dages fængsel

"De beskyldninger, der er indeholdt i DR's dokumentarprogram "Når lægen ved bedst" mod Rigshospitalet og Jens Benn Sørensen for at have ydet visse patienter med lungehindekræft en behandling, der har ført til unødvendige dødsfald eller afkortning af levetid for derigennem at fremme Jens Benn Sørensens faglige prestige og privatøkonomi findes ubeføjede," skriver retten i sin afgørelse.

Ud over bøderne, der kan byttes med en forvandlingsstraf på ti dages fængsel, skal DR også betale et større beløb i sagsomkostninger.