Krimi

Politiet slår til mod aktivister

Politiet er rykket talstærkt ud til Ragnhildgade i København, hvor nogle aktivister er samlet, oplyser politi-et. Gaden huser et overnatningssted for klimaaktivister.

Det har ikke været muligt at få nær-mere oplysninger om, hvorfor politiet rykkede ud, bortset fra oplysningen om, at nogle aktivister har samlet sig. Ifølge aktivisterne visiterer po-litiet klimaaktivister og beslaglægger folks tørklæder og andre ting. Køben-havns Politi oplyste i dag ved 11-tid-en, at der er blevet anholdt 35 akti-vister forskellige steder i København.

Der er tale om personer, der har bevæget sig rundt i byen alene eller i grupper på op til fem.

De er blevet anholdt efter politiloven, oplyser politiet.