Krimi

Er kærestemishandler fra sydhavnen sindssyg?

Østre Landsret skal i dag og de to kommende dage i en domsmandssag behandle anken i sagen om den 21-årige mand, der blev dømt for at have mishandlet sin kæreste i et skur i Københavns Sydhavn. Han holdt hende fanget i ni dage i efteråret 2007, hvor han voldtog, mishandlede og sultede hende. Han havde tidligere tvunget en kammerat til at klippe pigens finger af og spise den.

Mishandlingen stod på fra august 2006 og kulminerede med indespærringen i skuret i Sydhavnen i november 2007, hvor kvinden efter ni dage fik held til at flygte.

I byretten blev manden dømt til forvaring på ubestemt tid, men den dom kan nu gå hen og blive omstødt til en fængselsdom. Lægerne tvivler nemlig på, at den dømte overhovedet er sindssyg.

Forbrændinger og brud på knogler

Kvinden havde efter den lange mishandling blandt andet 3. gradsforbrændinger, fået ødelagt sit kredsløb, brud på kæbe, kindben og næsen og skal under langvarig behandling for psykiske og fysiske skader.

Manden blev dømt til anbringelses på Sikringsafdelingen ved psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland på ubestemt tid. Han blev samtidig dømt til at betale 678.600 kroner i erstatning til eks-kæresten.

Læge tvivler på sindssygdom

Men da manden ankede sagen til frifindelse i maj, kom det frem, at ledende overlæge på Sikringen Benedikte Volfing slet ikke mente, at manden var sindssyg, og hun tvivlede også på, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket.

Sagen blev dermed udsat, indtil man havde lavet en grundig undersøgelse af mandens mentale tilstand. Den undersøgelse er nu sendt til Retslægerådet, der kommer med sin konklusion om et par måneder.

"Jeg afventer retslægerådets udtalelse, før jeg vil tage stilling til, om vi skal ændre vores sanktion fra anbringelse til forvaring eller til en udmålt straf," siger vicestatsadvokat Anne-Birgitte Stürup til TV2 Nyhederne.

Anklager: Den værste sag jeg har set

Hun var anklager, da manden blev dømt i Frederiksberg byret den 28. oktober sidste år og er også anklager i Østre Landsret i december. Den gang beskrev hun sagen som en af de mest grufulde, hun nogensinde havde haft i sine hænder og sagde under sin procedure:

"Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive sagen. I de årtier, jeg har været anklager, har jeg aldrig set noget lignende."

Bad om frifindelse

Den 21-årige mand bad domsmændene om at frifinde ham. Som afsluttende kommentar i sagen sagde han:

"Jeg tror på det danske retssystem, og det vil jeg også gøre efter i dag. Jeg ville ikke min kæreste noget ondt. Heller ikke hendes familie. Jeg har siddet i fængsel i et år, har aldrig prøvet noget så hårdt. Jeg vil gerne frifindes, så jeg kan få en familie og en uddannelse."

Tegn på skizofreni

Manden, der er født og opvokset i Danmark, men er halvt jordaner halvt palæstinenser, havde forud for sagen i Frederiksberg byret været igennem en mentalundersøgelse.

Den viste, at han havde en begyndende skizofreni, var mentalt retarderet, og anklageren anbefalede derfor sammen med Retslægerådet, at han blev anbragt på Sikringen, da han var så farlig, at der skulle en speciel lukket institution til for at håndtere en person af hans karakter.

Han forklarede i retten, at han røg hash regelmæssigt og havde taget LSD, speed og svampe.

Ifølge TV2 Nyhedernes oplysninger har manden ikke vist tegn på psykiske lidelser, efter han kom til Sikringen, hvor han ikke har haft adgang til rusmidler.