Krimi

Forsvaret taber sag om jægerbog

Den tidligere jægersoldat Thomas Rath-sack får lov til at få udgivet sin om-stridte bog Jæger - i krig med eliten. Fogedretten afviser at nedlægge forbud.

Forsvaret havde forlangt fogedforbud i sagen, fordi bogen angiveligt inde-holder oplysninger, der i fjendens hænder kan være farlige for de danske soldater. Forsvaret frygter også, at bogen vil slå skår i samarbejdet med amerikanerne og briterne.

Onsdag optrykte Politiken hele den omdiskuterede bog i et særtillæg.

Principielt, snarere end reelt forbud

Derfor er selve sagen vedrørende fogedforbuddet mere af principiel karakter end af nogen reel betydning. Også på internettet er det flere steder muligt at få fingre i bogen.

På den skrifteligt afsagte doms sidste side - side 21 - står:

Der er oplysninger i bogen, som indeholder fortrolige og tavshedsbelagte oplysninger blandt andet om jægerkorpset og allierede styrkers operationsmetoder og udstyr, som skal hemmeligholdes af militær- og sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter samt af væsentlige offentlige interesser, herunder hensyn til beskyttelse af danske og udenlandske krigsførende styrker i Afghanistan. Forsvaret tilsiger, at udestående ikke får indsigt i forholdene."

Forsvaret ville med fogedsagen forsøge at "begrænse skadens omfang", og samtidig er Politiken blevet politianmeldt. Ved at offentliggøre oplysningerne i bogen har avisen nemlig været til fare for "statens sikkerhed og/eller rigets forsvar", lyder det i Forsvarets anmeldelse.