Sexarbejdere og politi i slagsmål

Sexarbejdernes Interesseorganisation (Sio) går nu til angreb på Midt- og Vestjyllands Politi, der har bebudet en storoffensiv mod prostitutionskun-der, som benytter sig af udenlandske prostituerede uden arbejds- og opholds-tilladelse.

Ifølge politiet er det strafbart at kø-be ydelser hos en udlænding uden op-holds- og arbejdstilladelse. Men den går ikke, lyder det fra Sio, der mener, at det ifølge loven kun er arbejdsgivere, der kan straffes for at ansætte udlændinge uden arbejdstilladelse.

"Der står intet om arbejdsgiverne"

Den udlægning afviser leder af udlændingegruppen i Midt- og Vestjyllands Politi Tom Nørskov dog. Han henviser til udlændingelovens paragraf 59, stk. 4, hvoraf det fremgår, at "med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som beskæftiger en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser".

"Der står altså ikke noget om arbejdsgivere men om dem, der beskæftiger udlændinge. Og det mener vi, at kunden gør, hvis han køber seksuelle ydelser hos den prostituerede, og derfor er det ikke kun arbejdsgivere, der kan straffes," siger Tom Nørskov.