Krimi

Betjent dømt for "hjemmearkiv"

En 30-årig betjent fra København har fået en 30 dages betinget fængsels-straf og en bøde på 3000 kroner, fordi han på eget initiativ gik ind i poli-tiets registre og samlede oplysninger om ca. 30 personer fra det venstre-orienterede aktivistmiljø i København.

Det er første gang, der bliver givet en betinget fængselsdom til en person for misbrug af politiets registre. Almindeligvis bliver der straffet med bøde, men fordi overtrædelsen var så omfattende og systematisk, og fordi betjenten havde personarkivet liggende derhjemme, blev straffen skærpet.

Anklager tilfreds med dommen

Anklageren, vicestatsadvokat Birgit Gammelgaard gik oprindeligt efter en fængselsstraf, men hun er tilfreds.

"Det er en udmærket dom. Jeg havde selv lagt op til, at der var mulighed for en betinget dom, så jeg er overordentligt tilfreds," siger hun til Ritzau.

Forsvarer anker til landsretten

Betjenten var ikke så glad. Han havde forud for domsafsigelsen overvejet de forskellige scenarier med sin forsvarer, Anders Németh, som på stedet kunne fortælle, at politiassistenten anker dommen.

Tilknytning til højreekstreme

Under en ransagning i betjentens lejlighed har politiet fundet avisudklip, breve og andre dokumenter, der peger på, at politiassistenten har tilknytning til det højreekstremistiske miljø.

Når sagen bliver endeligt afgjort, skal Rigspolitiet tage stilling til betjentens fremtid inden for styrken.