Krimi

Ungdomsvolden er fordoblet

Dobbelt så mange unge som i 1990 sig-tes for vold eller trusler. Udviklin-gen bekymrer formanden for Det Krimi-nalpræventive Råd, Eva Smith, der siger, at de skærpede straffe ikke har hjulpet.

Tallene er udarbejdet for Ugebrevet A4 af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 2007 blev 5.200 unge mellem 15 og 24 år sigtet for voldelige forbrydelser, mens tallet i 1990 var nede på 2.700.

Udviklingen skyldes blandt andet, at flere unge hænger ud på gaderne, mener Eva Smith.

Magt og dominans giver status

Desuden peger lederen af Justitsministeriets forskningskontor, Britta Kyvsgaard, på, at der sker flere gaderøverier, hvor unge tager folks mobiltelefoner og penge.

"Det lader til, at det i nogle subkulturer blandt de unge giver status at udvise magt og dominans i gademiljøet, hvilket kan resultere i overfald på andre unge," siger Britta Kyvsgaard til Ugebrevet A4.

Mindst ungdomskriminalitet i storbyer

I øvrigt rapporterer Ugebrevet A4, at København og Århus forholdsmæssigt ligger i bund, når det gælder voldelige unge. Antallet af sigtelser ligger nede på otte og syv per 1.000 unge i de to storbyer, mens antallet er oppe på 15 i Gribskov, 13 i Norddjurs og 12 i Ishøj.

Til september kommer regeringens kommission vedrørende ungdomskriminalitet med en række forslag til, hvordan udviklingen kan bremses.