"Hate-crimes" skal registreres

En homoseksuel, der bliver slået ned på grund af sin seksualitet. En dansk-iraker, der får smadret sin bil på grund af sin etniske baggrund. Eller en jøde, der får overtegnet sit hus med skældsord på grund af sin reli-gion. Den slags forbrydelser skal poli-tiet nu til at registrere efter svensk model, skriver Berlingske Tidende.

Dansk Folkepartis ligestillingsord-fører, Marlene Harpsøe, har netop fået tilsagn fra justitsminister Brian Mikkelsen (K) om opbakning til den sær-skilte registrering af hadmotiveret kriminalitet.

Og behovet er der. I en årrække har Politiets Efterretningstjeneste (PET) årligt indberettet omkring 100 såkaldte hate crimes i Danmark, mens man i Sverige har registreret helt op omkring 3.000 sager. Og det, selvom intet taler for, at vi i Danmark skulle have færre hadmotiverede forbrydelser, end vores naboer har.

På en hjemmeside, som Københavns Kommune oprettede sidste sommer, har hele 209 borgere anonymt anmeldt lovovertrædelser, hvor gerningsmandens motiv var racisme, homofobi eller lignende. 82 pct. af de sager er aldrig blevet anmeldt til politiet.

"Det kan tyde på, at vi har en bemærkelsesværdig underrapportering på området," siger projektleder ved Institut for Menneskerettigheder Cecilia Decara, til Berlingske Tidende.