Krimi

Uro ved stor Gaza-demonstration

Der blev kastet kanonslag og brændt is-raelske flag af, da op imod 2000 menne-sker i dag demonstrerede i København mod Israels angreb på Gaza.

I den bidende kolde blæst bar demon-stranterne billeder af luftangrebenes lemlæstede ofre, mens en procession forestillende en klassisk arabisk barnebegravelse cirklede rundt i menneskemængden.

Københavns Politi oplyser, at det pri-mært var en lille gruppe unge, der la-vede uorden, da de kastede med fyrvær-keri mod politifolk og forbipasserende.