Krimi

Forbud mod tre nye stoffer

Tre nye euforiserende stoffer er ble-vet forbudt i Danmark. Det dreje sig om ethylcathinon, flephedron og mephe-dron, der kan være årsag til alvorlige forgiftninger, akutte psykoser, ulyk-ker og vold, ligesom mephedron mis-tænkes i forbindelse med et dødsfald.

Sundhedsstyrelsen fik i april den første besked om, at to af stofferne var fundet i Danmark.

Besked om fund af det tredje stof fik styrelsen i september. Stofferne er i øvrigt meget ukendte og heller ikke forbudt i nogen af de andre EU-lande.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (K) har besluttet at forbyde de euforiserende stoffer efter en indstilling fra Sundhedsstyrelsen.