Krimi

Skaarup: Rimeligt at han stopper

Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), ser rigspolitichef Torsten Hesselbjergs afgang som en kon-sekvens af den fejlslagne politireform.

"Nu har vi i forbindelse med finans-loven forsøgt at give politireformen en ny start, og så er det vel også me-get fornuftigt, at man benytter lejlig-heden til at skifte ud i ledelsen," siger han og peger på manglende tillid mellem den menige betjent og ledelsen.

"Der har rundt om i politiet være for lidt tillid til den nuværende ledelse," siger han.

Der har været svigt i kommunikationen og resultaterne i forhold til medarbejderne, mener Peter Skaarup.

Borgerne har efter politireformen oplevet, at det er svært at få fat i politiet og svært at få politiet til at komme frem, når det endelig lykkes. Derfor er det ifølge Peter Skaarup berettiget, at der har været kritik af reformprocessen.

"Meget af ansvaret hviler på ledelsen. Det kan man så kalde retfærdigt eller uretfærdigt, men det er meget rimeligt, at han stopper," siger han.

Torsten Hesselbjerg har ikke ønsket at kommentere sin afgang over for TV 2 NEWS.