Krimi

Hver femte fange er psykisk syg

Psykisk syge bliver sat bag tremmer som aldrig før. Siden 1980 er antallet af psykisk syge i Kriminalforsorgen næsten syvdoblet fra 297 til 2.058 i dag, skriver metroXpress.

Det svarer til, at omkring hver femte af Kriminalforsorgens samlede klintel - det vil sige fængslede, prøveløsladte og varetægtsfængslede - er psykisk syg. Dette fremgår af en ny undersøgelse, der offentliggøres i Ugeskrift for Læger i dag.

Medforfatter til undersøgelsen, overlæge Dorte Sestoft på Retspsykiatrisk Center på Glostrup Hospital fortæller, at der er en nøje sammenhæng mellem stigningen i psykisk syge fængslede og nedskæringer i antallet af psykiatriske sengepladser.

"Mange psykiatriske patienter får ikke lange forebyggende forløb i behandling, selv om de har brug for det. I stedet ender et stærkt stigende antal i fængsel. Et konkret eksempel er for nylig, hvor en patient med stærk angst blev overflyttet til en åben afdeling for tidligt. Det fik personen til at opføre sig voldeligt over for personalet, og personen blev herefter dømt for vold. Disse sager er mulige at undgå," siger hun til metroXpress.

Praksis på de lukkede afdelinger er ifølge Dorte Sestoft, at landets psykiatriske afdelinger dagligt må udskrive patienter med klare behov for behandling. Dette bliver gjort for at kunne opfylde kravet om at kunne modtage nye akutte patienter.

"For at komme til bunds i dette problem er det ikke nok blot med flere sengepladser på psykiatriske afdelinger. Der er blandt andet også behov for en screening i Kriminalforsorgen efter de psykisk syge og endvidere en bedre uddannelse af Kriminalforsorgens personale i at kunne spotte personer, der hører mere hjemme i et psykiatrisk behandlingsforløb end bag tremmer," siger Dorte Sestoft til metroXpress.