Krimi

Tvang skal forhindre drab og vold

Flere psykisk syge skal tvinges til at tage deres piller. Sådan lyder den kon-troversielle udmelding nu fra sundheds-minister Jakob Axel Nielsen (K), der dermed lægger op til et brud med mange års politik om at begrænse brugen af tvang over for sindslidende, skriver Politiken.

"Sundhedsvæsnet skal tvangsindlægge flere patienter, som afviser at tage deres medicin. Formålet er at forebyg-ge, at de på grund af en ubehandlet sindssygdom begår drab, vold eller bliver pyromaner," siger sundhedsminis-teren.

Baggrunden er en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som konkluderede, at syv ud af ti undersøgte drab og andre personfarlige forbrydelser begået af psykisk syge kunne være undgået, hvis patienterne havde taget deres medicin.

Opbakning fra Danske Regioner

Sundhedsministeren får opbakning til den ny politiske kurs fra sygehusenes politiske chef, Danske Regioners formand, Bent Hansen (S):

"Vi har længe haft et mantra om at passe på med at tvinge patienterne, og vi har længe fokuseret på, at de skal være selvhjulpne. Men de her omtalte sager viser, at vi er gået for langt. Vi bliver nødt til i højere grad at sige til patienterne: Hvis du ikke tager din medicin, så indlægger vi dig," siger Bent Hansen.

Den forkerte vej at gå

Foreningen Bedre Psykiatri er rystet over udmeldingen fra landets to mest indflydelsesrige sundhedspolitikere.

Generalsekretær Thorstein Theilgaard henviser til, at hver femte, der er i kontakt med psykiatrien, er udsat for tvang, og det er i forvejen "et voldsomt tal".

"Mere tvang er en helt forkert vej at gå," siger han og tilføjer, at behandlingssystemet skal forhindre, at det kommer dertil, hvor tvang er nødvendigt.

Hvert år bliver omkring 2.000 psykisk syge indlagt mod deres vilje.