Krimi

30 bandemedlemmer sat bag tremmer

Politiet har beslaglagt over 200 ulov-lige skydevåben i forsøget på at brem-se konflikten mellem rockere og indvan-drergrupperinger, oplyser Justits-mini-steriet. Våbenfundene, der er gjort i Køben-havn, Odense og Århus, har resulteret i over 100 sigtelser, og mere end 30 personer fra bandemiljøet er blevet varetægtsfængslet.

Alene i København har politiet gennem-ført mellem 30 og 40 ransagninger hos bandemedlemmer. Blandt andet på Nørrebro, hvor politiet i begyndelsen af september fandt et våbenlager med 17 forskellige våben i Haraldsgade.

Også på gadeplan har politiet haft travlt. Mere end 3000 gange har betjente kigget i fodgængeres inderlommer og bilisters bagagerum.