Politi: Flere vĂĄbenlagre i Kbh.

Stabler af ulovlige skydevåben ligger fortsat rundt omkring i København på trods af det massive våbenfund, politi-et gjorde i en lejlighed på Nørrebro i begyndelsen af september.

Det mener politiinspektør Svend Fold-ager, der har hørt om flere ulovlige arsenaler.

"Vi har fået informationer om, at der ligger flere af den slags lagre i Kø-benhavn. Vi ved ikke hvor, for så hav-de vi jo taget dem ud, men det ville ikke overraske mig, hvis der dukkede flere våbendepoter op," siger han.

Skyderi i Rantzausgade

Fundet af 17 skydevåben og sprængstof til øvelsesbrug i en lejlighed på Haraldsgade 6. september fandt sted i forbindelse med politiets generelle efterforskning af konflikten mellem unge kriminelle indvandrere og unge med rockertilknytning.

Dagen efter anholdelsen af de to mænd i lejligheden skød ukendte gerningsmænd to unge i Rantzausgade, og den følgende dag toppede konflikten med hele tre skudepisoder i København.