Krimi

T-shirt-sag har kostet over en mio

Det har foreløbigt kostet mere end en million skattekroner at føre sagen mod foreningen Fighters+Lovers, hvor syv personer er tiltalt for at producere t-shirts til fordel for oprørsgrupper-ne PFLP og Farc.

Sagen har kørt i to et halvt år og er blevet behandlet i både byret og landsret.

Ifølge den ene af sagens forsvarere, Thorkild Høyer, er det helt ude af proportioner, at der er kastet så man-ge kræfter efter en sag, der handler om indsamling af knap 25.000 kroner.

"Det er fuldstændigt vildt, at man vælger at køre en sag på det eksisterende grundlag," siger advokaten til Ritzau.

Svenskerne valgte at droppe lignende sag

Han henviser til en lignende svensk sag, hvor en gruppe havde støttet palæstinensiske PFLP økonomisk. Beløbet var så begrænset, at anklagemyndigheden valgte at droppe sagen.

Beslutningen om at bruge terrorloven mod t-shirt-sælgerne er taget af tidligere justitsminister Lene Espersen (K) efter indstilling fra Rigsadvokaten, og det er ikke første gang, den beslutning vækker skepsis.

Professor: Vi er blevet for fanatiske

Professor i strafferet Gorm Toftegaard Nielsen har højlydt kritiseret beslutningen, som han mener er direkte farlig.

"Terror er et problem, man skal tage alvorligt, men denne sag tyder på, at vi er blevet for fanatiske. Man kan øge faren for terrorisme og skabe mere dæmonisering, når man rejser tiltale i en sag som denne," sagde han tidligere på året.

Ifølge juraprofessoren svarer ministerens optræden som anklager i sagen til, at politiet gik benhårdt efter at knalde bilister, der kører én kilometer i timen for hurtigt.

De syv tiltalte blev i december sidste år frifundet i byretten, men anklagemyndigheden ankede til Østre Landsret, der afsiger dom i morgen.