Krimi

Tænkepause i T-shirt-terror-sag

Endnu en gang sidder en dansk domstol i den næsten umulige situation at skul-le tage stilling til, hvad terror er.

"Jeg er glad for, at jeg ikke er dom-mer," sagde forsvarsadvokat Hans Kjel-lund i dag og indkasserede et stille smil fra retsformanden i Østre Lands-ret.

Retten har nu givet sig selv en uges tænkepause, før der afsiges dom over de syv fra Fighters + Lovers, der er tiltalt for at have produceret t-shirts til fordel for palæstinensis-ke PFLP og colombianske Farc.

En sympatiaktion, der er i strid med den danske terrorlovgivning, mener anklagemyndigheden.

En stopper for solidaritetsarbejde

Men forsvarerne satte et stort spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var den slags situationer, som lovgivningen retter sig mod. Advokat Thorkild Høyer henviste til lovens forarbejder, hvor politikerne - som han læser det - gør det klart, at væbnet kamp, der skal bevare eller genindføre demokratiske værdier, ikke kan sidestilles med terrorisme.

"En domfældelse vil betyde en stopper for solidaritetsarbejde, som vi kender det i Danmark. Historisk har det ofte vist sig, at gårsdagens og måske også dagens terrorister er morgendagens helte," sagde han.

Tilsvarende tog Hans Kjellund fat i et ministersvar til Folketinget, hvoraf det fremgik, at det netop må være op til domstolene at afgøre, hvornår en legitim oprørsbevægelse bliver til en terrororganisation.

Drab og lemlæstelse af civile

Efter nederlaget i byretten, hvor dommerne helt afviste, at der var ført beviser for terrorisme, har anklagerne under ankesagen været helt nede i de enkelte attentater, som de to bevægelser sættes i forbindelse med. Hvis man bortfører og dræber civile og affyrer upræcise våben, der rammer beboelsesområder i flæng, så må det være terrorisme.

"Det handler om drab og lemlæstelse af civile i læssevis," sagde den ene anklager, Lars Munk Plum.

Som han ser det, er det ikke afgørende, om bevægelsernes kamp er en reaktion på statsterrorisme. For det handler ikke om at afgøre, hvilken part i konflikten, der er værst.

Kræver ni måneders fængsel til bagmænd

Således krævede anklagemyndigheden op til ni måneders fængsel til de tre "bagmænd" i Fighters + Lovers og en mildere straf til dem, der kun har hjulpet med at pakke tøjet til salg.

Ikke overraskende gik forsvarerne skarpt til angreb på det materiale, sagen hviler på. Den første lange del af sin procedure forsøgte Thorkild Høyer at anbringe flere huller under vandlinjen på troværdigheden hos anklagernes vidner. De blev beskrevet som forudindtagede og tilknyttet israelske og amerikanske sikkerhedstjenester. Samtidig gennemgik han minutiøst en stribe fejl i materialet fra Politiets Efterretningstjeneste.

Men også på de store linjer, afviste han anklagernes forsøg på at få de syv dømt. For ganske vist kan både PFLP og Farc knyttes til angreb, hvor civile er blevet dræbt.

"Men det afgørende er ikke, om der er civile tab, men hvilken strategi, man har," sagde han, og afviste dermed, at enkeltstående handlinger berettiger til at kalde de to organisationer for terrorbevægelser.