TV 2-ansatte dømt i våbensag

Det var på baggrund af ovenstående indslag, at sagen blev rejst mod tre TV 2-journalister

Tre ansatte fra TV 2 blev i dag straf-fet med bøder, fordi de overtrådte våb-enloven i forbindelse med deres arbej-de. Københavns Byret fastsatte straf-fen til 10.000 kroner pr. hoved. Sam-ti-dig skal de tre betale sagens omkostninger.

I et nyhedsindslag ville journalist-er-ne demonstrere, hvor let det er at anskaffe sig ammunition og våben uden de nødvendige tilladelser. I den forbindelse overtrådte de selv loven. De tiltalte havde forsvaret sig med, at lovovertrædelsen var nødvendig for at påvise problemet.

Anslag mod pressefriheden

Mikkel Hertz er blandt de dømte TV 2-medarbejdere og var nyhedsredaktør på TV 2 Nyhederne tilbage i juni 2006, da han gav en journalist og en fotograf grønt lys til at indkøbe de ulovlige effekter.

Han er skuffet over dommen, som han mener er et direkte anslag mod pressefriheden i Danmark.

"Det er dybt betænkeligt. Vi har jo bare passet vores arbejde og dokumen-teret, hvor foruroligende let det var at anskaffe sig våben uden de nødven-dige papirer. Jeg kan ikke se, at vi kunne have dokumenteret det på anden måde," siger han.

Afleverede våbene dagen efter

Efter indkøb af et jagtgevær og ammunition låste de tre TV 2-folk effekterne inde i et pengeskab natten over og afleverede det næste morgen på en politistation.

"Hvis de dermed mener, at vi har udgjort en fare for andre, så er de efter min mening på glatis, siger Mikkel Hertz, der håber," at TV 2's jurister vil anke sagen til landsretten.

De forretninger, der solgte gevær og ammunition til TV 2-folkene, er også blevet pålagt bødestraf for deres brud på våbenloven.

Pendant til Urban-sag

Byretsdommen over de tre journalister har en pendant fra Højesteret, hvor udfaldet var anderledes. Her slap en journalist fra trafikavisen Urban i december sidste år for den bødestraf, han var blevet pålagt i byret og landsret.

I denne sag havde journalisten sneget en grillkniv med til gaten i Københavns Lufthavn for at påvise en sikkerhedsbrist i lufthavnen.

Selvom fem af syv dommere i Højesteret fandt, at han derved var skyldig i brud på våbenloven, gjorde sagens omstændigheder, at dommerne valgte at annullere bødestraffen. De to øvrige højesteretsdommere mente, at Urban-journalisten helt skulle frifindes for brud på våbenloven.