TV 2-journalister for retten

Københavns Byret tager i dag stil-ling til om tre journalister fra TV 2 skal straffes for at have købt et jagt-gevær og patroner gennem den Blå Avis uden våbentilladelse eller jagttegn. Dommen skulle oprindeligt være faldet i går, men dommeren kunne ikke nå at skrive den færdig. Dommen ventes at foreligge omkring klokken 13.

Målet for journalisterne var, efter en stribe grove røve-rier, at vise, hvor let enhver, der ser nogenlunde tilforladelig ud, kan skaffe sig både skydevåben og ammuni-tion. Og det til trods for at det er ulovligt at sælge den slags, uden at sikre sig, at køberen har de nødven-dige tilladelser. Anklageren har kræ-vet en bødestraf på 10.000 kr til hver af de tre involverede i historien.

Et anerkendelsesværdigt formål

Tidligere er en journalist fra gratisavisen Urban blevet retsforfulgt for at smugle en kniv helt ud til gaten i Københavns Lufthavn for at dokumentere mangler i sikkerhedskontrollen.

Både i by- og landsret blev journalisten idømt en bøde på 3000 kr., hvil­ket er den normale takst for den type overtrædelse af våbenloven.

Men på grund af sagens principielle karakter fik journalisten lov til at prøve sagen ved landets højeste domstol, hvor han blev dømt skyldig, men straffri.

Et flertal på fem af rettens syv dommere kaldte journalistens formål for "anerkendelsesværdigt", og derfor blev han ikke straffet.