Krimi

Kræver hårdere kurs mod hooligans

Det nye såkaldte hooliganregister med navne på fodboldbøller er utilstrække-ligt til at dæmme op for volden, mener Århus-borgmester Nicolai Wammen (S) og koncerndirektør Lars Windfeld fra Århus Elite, der står bag AGF's super-ligahold. De to ønsker snarest fore-træde for Folketingets retsudvalg for at sikre en hårdere kurs mod uro og vold ved fodboldkampe.

Det sker efter balladen i Århus i søn-dags, da AGF besejrede Brøndby i NRGi Park i Århus. Her blev den århusianske fodboldfest skæmmet af en gruppe Brønd-by-fans, som gik amok på stadion.

Efterfølgende lavede de ballade i byens gader. Mange fodboldbøller blev igen anholdt.

Mulighed for at udveklse oplysninger

Hooliganregistret, som trådte i kraft 1. juli i år, og som indebærer en landsdækkende karantæneordning for de personer, som havner i registret, har hidtil vist sig som et utilstrækkeligt middel for klubberne.

"For at klubberne kan sætte effektivt ind mod ballade og vold fra tilskuerne, skal vi blandt andet have mulighed for, at klubberne kan udveksle oplysninger om navn og foto på de personer, der laver balladen på vores stadioner. Det nye hooliganregister er utilstrækkeligt for klubberne her og nu," siger Lars Windfeld.

Store gener for øvrige tilskuere

Borgmester Nicolai Wammen er enig og finder det nødvendigt, at Folketingets politikere lytter og forsøger at løse de tilskuerproblemer, som gang på gang giver store gener for de øvrige tilskuere på stadion, for klubberne og for andre borgere.