Krimi

Nye vidner i terror-t-shirtsag

Vidner fra USA, Sydafrika, Sydamerika, Storbritannien og Sverige skal rejse til Danmark i anden akt af straffesagen om salg af t-shirts. Den første afhøring sker i denne uge.

Syv mænd og kvinder er tiltalt for at indsamle penge til PFLP i Mellemøsten og FARC i Colombia ved at sælge t-shirts gennem foreningen Fighters+Lovers. Salget indbragte 24.982 kroner.

I Københavns Byret blev de frifundet for at yde økonomisk støtte til terror, men anklagemyndigheden insisterer på at få gruppen dømt og har anket til Østre Landsret.

Her skal dommerne afgøre, om PFLP og FARC er organisationer, som står bag handlinger, der rimer med straffelovens definition af terrorisme - men først skal de høre udsagn fra en lang række vidner.

Nye vidner afhøres

På torsdag afhøres den sydafrikanske juraprofessor John Dugard, der for FN's menneskerettighedskommission har undersøgt situationen i Mellemøsten. I en rapport tidligere i år konkluderede han, at palæstinensisk terror var en "uundgåelig konsekvens" af den israelske besættelse. Desuden bør man ifølge John Dugard skelne mellem al-Qaedas terrorhandlinger og handlinger, som sker i forbindelse kampen for national frigørelse imod kolonialisme, apartheid eller militær besættelse.

Afhøringen finder sted i Københavns Byret, fordi professoren ikke kan være til stede under selve ankesagen i september.

De tiltalte har endvidere fået lov til at indkalde en latinamerikansk journalist og en svensk forsker som nye vidner i sagen. Desuden skal der ske genafhøring af en israelsk forsker bosat i Storbritannien og to danske journalister.

Anklagemyndigheden trækker også nye vidner frem

Men også anklagemyndigheden vil udvide bevisførelsen. Vicestatsadvokat Charlotte Alsing Juul regner med at indkalde tre eller fire vidner fra udlandet. To amerikanske eksperter skal fortælle om FARC og PFLP. Og en tredje person skal redegøre for det colombianske retssystem, fordi anklageren vil fremlægge flere colombianske domme om FARC's forbrydelser.

I byretten krævede anklageren en straf på fængsel mellem ni måneder og 60 dage til de syv tiltalte.