Krimi

Klaus Riskærs straf nedsat

Klaus Riskær Pedersens straf er af Østre Landsret blevet nedsat til ubetinget fængsel i seks år for blandt andet skyldnersvig.

Byrettens dom lød på syv år.

Det var en enig domsmandsret, der kom frem til afgørelsen, understregede retsformanden under domsafsigelsen. På trods af nedsættelsen af straffen sagde retsformanden:

"I det væsentlige har landsretten fundet Klaus Riskær Pedersen skyldig som i byretten."

Tidslinje over Riskær-sagen

01--06--2005:Bagmandspolitiet rejser tiltale Klaus Riskær Pedersen for millionsvindel i forbindelse med i forbindelse med transaktioner relateret til Riskær Familiefond. Anklagen lyder blandt andet på underslæb, bedrageri og skyldnersvig for 200 millioner kroner.

02--01--2006:

Retssagen mod Klaus Riskær begynder ved København byret.

13--03--2007:

Klaus Riskær bliver ved Københavns Byret idømt 7 års ubetinget fængsel for at have snydt Familiefonden for et millionbeløb. Afsoningen begyndte med det samme.

13--03--2007:

Klaus Riskær beslutter at anke sagen

15--03--2007:

Efter knap 2 dage i fængsel er Klaus Riskær igen en fri mand. Dommerne i Østre Landsret besluttede, at han kunne løslades fra sin varetægtsfængsling.

09--10--2007:

Ankesagen i Østre Landsret starter

09--10--2007:

Klaus Riskær Pedersen erkender, at han, utilsigtet, begik underslæb mod Cybercity.

04--06--2008:

Østre Landsret afsiger dom i ankesagen mod Klaus Riskær. Bliver byrettens dom stadfæstet i Østre Landsret risikerer Klaus Riskær fængsel med det samme.

Kilde: finans.tv2.dk

Klaus Riskær Pedersens medskyldige, Flemming Edsberg, fik også nedsat sin straf med et år fra tre til to års fængsel.

Grunden til strafnedsættelsen er, at Østre Landsret har vurderet, at det beløb, som Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg forsøgte at svindle for, er mindre end de 200 millioner kroner, som byretten lagde til grund for sin dom. Men ellers er landsrettens vurdering den samme som byrettens.

Ville have Riskær direkte bag tremmer

Efter domsafsigelsen anmodede anklageren om, at både Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg bliver varetægtsfængslet med det samme.

Grunden til kravet om varetægts-fængsling var, at Klaus Riskær Pedersen stadig var prøveløsladt fra en tidligere straf, da han begik den kriminelle handling, som han nu er dømt for. En anden grund er, at Klaus Riskær Pedersen har folkeregis-teradresse i Spanien, så anklageren argumenterede for, at der var en fare for, at han ville tage udenlands.

Domsmændene afviste dog at sende de to dømte i varetægt. De er derfor blevet løsladt, ind til de skal afsone deres dom

De to er dømt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Klaus Riskær Pedersen har snydt Fonden af 1. december 1997 for et millionbeløb.

Omkostningerne for ankesagen i Østre Landsret skal betales af statskassen.