Krimi

Politi-manøvre fangede forkerte

De stenkastende ballademagere slap væk, mens politiets planlagte manøvre indfangede fredelige demonstranter.

Det erkendte vicepolitiinspektør Claus Olsen i dag i Københavns Byret, hvor han vidnede i sagen mod 26 ungdomshus-demonstranter.

Alle blev anholdt den 1. marts 2007 ef-ter rydningen af Ungdomshuset på Jagt-vej i en såkaldt knibtangsmanøvre på Nørrebrogade ved Sjællandsgade. Manøv-ren var planlagt på forhånd og skulle sættes i værk, hvis den uanmeldte demonstration udviklede sig voldeligt.

Det gjorde den, da adskillige demonstranter i den forreste del af demonstrationen angreb politiet med sten og flasker.

"Jeg ville simpelthen fjerne den voldelige del af demonstrationen for at give plads til dem, der ikke ønskede konfrontationen," forklarede Claus Olsen i retten om bagtanken med knibtangsmanøvren, som han selv blandt andre var hjernen bag.

"Ikke-voldelige havde tid til at slippe væk"

Manøvren foregik ved at politiet først trak sig tilbage ad Nørrebrogade fra demonstrationens stenkastende frontgruppe for derefter at skyde frem fra sidegaden Sjællandsgade med en kile og afskære den forreste del af demonstrationen.

Ifølge politiet havde demonstranter uden voldelige ambitioner på det tidspunkt haft rig lejlighed til at trække sig bort fra volden, og dem som blev fanget i manøvren var efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse medvirkende til den vold, der foregik mod politiet. Og derfor skal de straffes med fængsle, selv om de ikke selv tog del i volden.

Advokat: Manøvre kom for sent

De rigtige ballademagere, som aktivt kastede sten og flasker mod politifolk og -biler, formåede at slippe væk politiets manøvre og slap derfor fra at blive anholdt, bortset fra tre, som siden er blevet dømt.

En del af dem, der var med fremme, og som var den mest militante del af demonstrationen, havde held til at løbe forbi politiet og væk i retning mod søerne

Vicepolitiinspektør

"En del af dem, der var med fremme, og som var den mest militante del af demonstrationen, havde held til at løbe forbi politiet og væk i retning mod søerne," forklarede Claus Olsen og erkendte dermed, at idéen med knibtangsmanøvren slog fejl.

Forsvarsadvokaterne har under sagen fortalt, at manøvren efter deres opfattelse blev sat halvandet minut for sent i værk, og at fredelige mennesker derfor uvidende spankulerede frem i det område, hvor manøvren blev sat ind. Det synspunkt underbygges blandt andet af politiets egne videooptagelser, mener advokaterne.

Sagen har kørt siden december, og der forventes at blive afsagt dom i marts. Til den tid er der gået mere end et år, siden urolighederne.

Kommunikationsfejl fik brosten til at flyve

Samtidig kom det under dagens retsmøde i sagen mod 26 demonstranter, der er tiltalt for medvirken til grov vold mod politiet frem, at det var en fejl fra politiets side, der i første omgang fik gemytterne til at koge over og brostenene til at flyve gennem luften om eftermiddagen den 1. marts.

Sagen kort:

Den 1. marts blev 47 personer anholdt på én gang under en demonstration i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej.

Det lykkedes politiet at lokke demonstranterne til at følge en gruppe politivogne op ad Nørrebrogade for så pludselig at sende endnu en gruppe vogne frem fra en sidegade. Det betød, at den forreste del af demonstrationen med ét slag blev indkapslet.

26 af de anholdte er foreløbig tiltalt. Det er den største enkeltsag i kølvandet på de voldelige optøjer, der opstod efter rydningen af Ungdomshuset.

Stridens kerne er, hvorvidt de tiltalte ved deres blotte tilstedeværelse i en voldelig demonstration er skyldige i medvirken til vold mod politiet og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Anklagemyndigheden mener, at de burde have forladt området, hvis de var uskyldige.

Men forsvarerne mener, at de tiltalte forholdt sig passivt under uroen og ikke kunne komme væk på grund af de mange mennesker og meget politi og derfor skal frifindes.

Der forventes dom i marts.

Den store demonstration opstod på Blågårds Plads mellem klokken 16 og 17, da folk stimlede sammen for at vise deres utilfredshed med rydningen af Ungdomshuset samme morgen.

Politikommissær Henrik Sommer var indsatsleder om eftermiddagen og skulle sørge for den politiindsats, som havde med selve demonstrationen at gøre. I retten forklarede han, at ingen ville tage ansvar som arrangør af demonstrationen, og politiet kunne derfor ikke som normalt aftale en rute for demonstrationen med nogen. Derfor besluttede man at lade den gå ad Blågårdsgade til venstre af Nørrebrogade og frem til Sjællandsgade. Her var det så politiets plan at standse demonstrationen.

Demonstranter stoppet efter få hundrede meter

Men allerede ved Kapelvej - blot nogle få hundrede meter efter demonstrationens start - blev den standset. To af politiets gruppevogne afspærrede Nørrebrogade på tværs, og det førte straks til stenkast.

"Der sker simpelthen en kommunikationsfejl. Gruppevognene bliver bedt af kommandocentralen om at spærre Nørrebrogade af, og da de gør det, så er det ligesom at stryge en tændstik," forklarede Henrik Sommer, som ikke havde fået orienteret kommandocentralen på Politigården om planen om at lade demonstrationen fortsætte frem til Sjællandsgade.

Gruppevognene måtte nærmest flygte, da demonstranterne gik til angreb, og demoen fortsatte frem til Sjællandsgade, hvor 47 personer blev anholdt i knibtangsmanøvren.

Ifølge Henrik Sommer var der dog allerede på Blågårds Plads en stemning, som indikerede, at demonstrationen ville ende i konfrontation med politiet.