Krimi

200 undslupne mink stadig fri

Politiet står fortsat uden spor af de personer, der i nat lukkede ca. 5000 mink ud af deres bure på en minkfarm i Asp ved Struer. Men et talstærkt og hurtigt fremmøde blandt den ramte minkavlers kolleger gjorde, at det i løbet af mandagen lykkedes at fange langt de fleste af de undslupne mink. Selvom alle 5000 mink blev lukket ud, slap kun et par tusinde ud af minkfarmens indhegning.

Formanden for Holstebroegnens Pelsdyravlerforening, Kent Troldtoft, siger, at kun omkring 200 mink er sluppet ud i naturen.

Men det er også rigeligt, påpeger Skov- og Naturstyrelsen.

"De 200, der er undsluppet, er jo de klogeste af minkene, som har forstået at komme væk. I naturen kan de formere sig og lave voldsom ravage. Det er ikke dyr, der hører hjemme i den danske natur, men som er importeret alene til pelsopdræt i fangenskab. Derfor er andre arter som fugle osv. meget sårbare over for dem, når de slipper ud," siger forstfuldmægtig Dorte Flindt-Egebak fra Skov- og Naturstyrelsen.

Minken er på Skov- og Naturstyrelsens top-10-liste over de mest uønskede dyr i naturen. Det skyldes, at det bidske pelsdyr er en stor trussel mod bl.a. blishøns, padder og andre smådyr og fugle i søer og vandløb.

For at forhindre, at de anslået 200 mink ved Struer nu skal etablere og formere sig i naturen, gøres der den kommende tid en stor indsats for at få dem fanget.