Råd: Ikke nok opsyn ved stranden

Trods det dårlige sommervejr er ikke færre end ni turister druknet ved ba-deulykker i Danmark bare i den seneste uge, skriver Berlingske Tidende. Det får Rådet for Større Badesikkerhed til at rette en kraftig kritik mod indsat-sen på livredningsområdet i Danmark:

"De farligste badesteder er der, hvor der ikke er opsyn. Derfor skal vi se at komme i gang med at lave en lands-dækkende livredderorganisation, så man har livredderstationer stående kontinu-erligt med 10-15 kilometers afstand på de danske strande," siger formanden gennem 24 år Michael B. Aller.

Livredderstation fra juli til august

Det største område med en organiseret livreddertjeneste er langs den nord-sjællandske kyst mellem Espergærde og Hundested.

Her har region Hovedstaden sammen med tre storkommuner langs kysten oprettet Den Nordsjællandske Kystlivrednings-tjeneste, der har 20 fast bemandede livredderstationer på strandene i perioden 19. juni til 19. august.

Der findes ingen officiel landsdækken-de statistik for drukneulykker i dan-ske farvande, men at dømme efter avise-rnes omtaler er mindst 15 mennesker druknet herhjemme siden nytår.