Krimi

Advokat truede statsansat

"Flygtningeadvokaten" Hans Boserup fra Sønderborg truede en sagsbehandler i Integrationsministeriet med at blive personligt ansvarlig for en afgørelse.

Integrationsministeriet havde givet en af hans klienter afslag på ophold i Danmark, og familien skulle rejse ud af landet. Det fik Hans Boserup til at skrive en mail til sagsbehandleren, om at hun måtte påregne at blive draget personligt til ansvar for de økonomis-ke og psykiske skadevirkninger, hendes afgørelse ville medføre. Boserup fik en bøde på 25.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik.

Sagsbehandleren var en studentermedhjælper, og hendes kontorchef klagede til Advokatnævnet over den sønderjyske advokats opførsel.

Advokatnævnet idømte ham en bøde på 25.000 kroner, og den afgørelse har landsretten nu stadfæstet.

Landsretten siger, at mailen havde til formål at få sagsbehandleren til at omgøre beslutningen, og dermed havde den en truende karakter. Det er en grov tilsidesættelse af god advokatskik.

Derfor stadfæstes bøden, og Hans Boserup skal derudover betale sagens omkostninger med 20.000 kroner.