Dykker omkommet i Kattegat

En dykker omkom i dag i Kattegat syd for Anholt, oplyser vagthavende offi-cer ved Søværnets Operative Kommando.

"Han er formentlig død af lungespræng-ning, men det er ikke endeligt fastslå-et endnu," siger den vagthavende.

SOK modtog nødopkaldet via Lyngby Ra-dio klokken 14 og sendte straks en he-likopter til undsætning.

Den formodede dødsårsag, lungespræng-ning, skyldes, at trykket i lungerne stiger, i takt med opstigningen mod overfladen.

Hvis man ikke blæser ud, er der risiko for, at lungerne sprænger.

SOK overgav efter redningsaktionen sagen til Grenaa Politi.