Krimi

Urmager slipper for drabstiltale

Da en københavnsk urmager i januar trak sit våben og skød mod tre røvere, skød han ikke for at dræbe.

Sådan lyder vurderingen fra statsadvo-katen i København, der har opgivet at rejse tiltale om forsøg på manddrab mod urmageren. Men urmageren slipper ikke for en tur i retten.

Han er nu tiltalt for ulovlig våbenbe-siddelse samt for vold af særlig far-lig karakter, oplyser politiadvokat Jens Rasmussen til Avisen.dk. Sagen bliver nu indbragt for Københavns By-ret og vil formentlig gå i gang i maj.