Krimi

Grov vold er stærkt på retur

Stik imod det billede, som medierne og politistatistikken i årevis har teg-net, bliver volden i samfundet ikke grovere - tværtimod. Det fremgår af en særdeles omfattende undersøgelse, der er foretaget på skadestuen på Oden-se Universitetshospital og Retsmedi-cinsk Institut ved Syddansk Universi-tet. Det skriver Berlingske Tidende.

"Der bliver færre tilfælde af rigtigt alvorlig vold, og her mener jeg eksem-pelvis knoglebrud, stiksår på organer, hjerte og hjerne," siger ph.d., cand. med. Christian Færgemann, der står bag undersøgelsen.

Han har gennemgået data i 14.316 tilfælde helt tilbage fra 1991 og frem til 2002.

Smålæsioner steget

Alvorlige læsioner - herunder knoglebrud - er ifølge undersøgelsen fra Odense faldet fra 18 pct. af skaderne i 1994 til et niveau på ni pct. i 2002. Derimod er omfanget af smålæsioner steget fra 40 til 55 pct. i samme periode.

Undersøgelsen kaster et helt nyt lægeligt lys over voldstallene, som ellers kun kendes fra politiets statistikker, der alene er baseret på antallet af anmeldelser.

Og statistikken viser - i modsætning til undersøgelsen fra Syddansk Universitet - at omfanget af både den simple og den alvorligere vold er i betydelig vækst.

Medierne skaber en myte

Vicepolitimester Arne Gram, Odense Politi, mener, at medierne er med til at skabe en myte om, at den grove vold tager til.

"Der er ingen tvivl om, at det, der rykker, er den simple vold - ikke den grove," siger Arne Gram.

Kriminolog Brita Kyvsgaard, Justitsministeriet, vil i den kommende tid undersøge årsagerne til denne udvikling nærmere, men hun peger selv på, at det kan skyldes, at man ganske enkelt finder sig i mindre i dag, end folk gjorde tidligere.

"Det hænger givetvis sammen med, at vi som borgere hyppigere definerer nogle hændelser som vold og går til politiet med det," siger Kyvsgaard.