Fængsel for chikane mod politikere

Tre personer blev dømt og en blev fri-fundet i en sag om dødstrusler mod seks lokalpolitikere og en række kommu-nalt ansatte i Korsør og Slagelse.

En af de tiltalte, en 43-årig mand, blev idømt fængsel i tre år og 11 måneder for brandstiftelse og grov chikane.

En af de øvrige tiltalte, en 34-årig kvinde, sagde under sagen, at det var hendes eksmand, der stod bag brand-stiftelsen mod en socialrådgivers bil.

Kvinden blev idømt fire måneders fængsel, en mand på 28 år fik en betinget dom på seks måneders fængsel, og en 43-årig mand blev frifundet.

Chikanerierne begyndte, efter at Korsør Kommune havde tvangsfjernet fem børn fra en familie.

Politikerne, bl.a. byens borgmester Flemming Erichsen (S), fik sendt dødstrusler pr. sms og brev.

I et af trusselsbrevene stod der, at et byrådsmedlem ville blive slagtet som et dyr, og at hans familie ville blive sprængt i luften.

Det var underskrevet "al-Qaeda Netværk".

For eksempel brevet til 2. viceborgmester Kurt Rehder:

"I Allahs navn. Kurt dit dumme svin. Troede du, du kunne genere udlændingene uden at blive straffet. al-Qaedas domstol har dømt dig og din familie til døden. I bliver henrettet med det samme....."

"Jeg blev rasende, da jeg i mine 20 år som byrådspolitiker aldrig har sagt noget grimt om indvandrere," lød reaktionen fra Kurt Rehder.

Og i øvrigt virkede ordlyden alt for dansk til at være afsendt af udlændinge med ophold i Danmark, vurderede han.

I stedet rettedes mistanken mod det tidligere ægtepar, bl.a. på baggrund af tvangsfjernelsessagen. Blandt de embedsmænd, der modtog trusselsbreve, var nemlig et medlem fra kommunens direktion, en forvaltningschef og en afdelingschef i kommunens børne- og ungeafdeling.

Og de ubehagelige breve viste sig at rumme værdifulde beviser i form af dna-materiale - bl.a. spyt på frimærkerne - som bestyrkede politiets mistanke.