Krimi

Æresdrab: Alle ni kendt skyldige

Alle ni tiltalte blev i dag kendt skyl-dige i drabet på den 18-årige Ghazala Khan og drabsforsøget på hendes mand Emal Khan i Slagelse den 23. september 2005. Det afgjorde et nævningeting ved Østre Landsret i dag.

Nævningene sagde samtidig nej til, at der forelå formildende omstændigheder eller nødværge for nogle af de til-talte. Der vil imidlertid blive udfor-met en række tillægsspørgsmål, der skal afklare, om nogle af de dømte kan få nedsat deres straf.

Strafudmålingen ventes i morgen.

Dommen over Ghazala Khans familie er det første eksempel på, at en gruppe bliver dømt for et drab, de ikke selv direkte har begået.

Sagen var enestående allerede før skyldig-kendelsen i dag, idet der aldrig før har været så mange tiltalte for et drab herhjemme.

23. september sidste år blev Ghazala Khan skudt på klos hold på Banegårdspladsen i Slagelse. Pigen, der havde pakistanske rødder, var netop blevet gift med sin kæreste gennem tre år, Emal Khan.

Ghazala og Emal havde holdt deres kærlighed skjult for Ghazalas familie, da det ifølge pakistansk tradition skulle være hendes familie, der valgte hendes kommende ægtemand.

Emal Khan blev hårdt såret ved dramaet i Slagelse, hvor Ghazalas bror skød sin søster på åben gade midt i fyraftens-myldretiden.