Krimi

Vollsmose-uro efter visitation

Urolighederne i Odense-bydelen Volls-mose begyndte efter kropsvisitation af to muslimske religiøse vejledere fra Frankrig, der var blevet anholdt.

  • Politiet standsede en fransk bil i om-rådet og kunne ikke fastslå passagerer-nes identitet, og de blev af sikker-hedshensyn visiteret.
  • "Politifolkene ser det som en alminde-lig måde at arbejde på", forklarer po-litiinspektør Johnny Schou, Odense Politi, til TV 2/NYHEDERNE.
  • Det krænkede en række af Vollsmoses be-boere, forklarer restaurationsmed-arbejderen Mohammad til NYHEDERNE.

Mohammad deltog ikke selv i urolighederne, men han forklarer, at han også synes, at anholdelserne gik over stregen.

Der er nu atter helt roligt i Vollsmose og politiet patruljerede helt normalt og uden problemer i bydelen, oplyser vagthavende ved Odense Politi.

I alt fire betjente kom til skade under nattens bataljer og i alt seks blev anholdt. De fem fra den franske bil blev løsladt i nat.