Valgresultat i København Kommune

Her finder du de seneste valgresultater for København Kommune til kommunalvalget i 2021. Vi opdaterer løbende siden her, så du kan se de senest optalte stemmer. Du finder naturligvis også det samlede resultat for København Kommune, når alle stemmerne er talt op.

Hvem er blevet borgmester i København Kommune?

I første omgang kan du ikke se, hvem der er blevet borgmester i din kommune. Det afhænger nemlig af flere ting end blot stemmerne. Dog kan fordelingen af stemmerne give en rigtig god indikation på, hvem der bliver borgmester i din kommune. Andre gange er det ikke blot en indikation men stort set sikkert, hvis flertallet er overvældende til den ene side.

Når stemmerne er talt op og kommunalvalget afgjort, bliver der valgt en borgmester. Dette sker på et konstituerende møde, som bliver afholdt mellem den 1. og den 15. december. Men inden da vil du kunne få en indikation om, hvem der bliver borgmester i din kommune. Der skal nemlig være et flertal bag en borgmesterkandidat, før han eller hun kan blive valgt.

Udover en borgmester skal der også vælges en viceborgmester, og så skal der vælges kandidater til diverse udvalg i kommunen.

Du kan selvfølgelig se, hvem der er blevet borgmester i din København Kommune her på siden, når dette er afgjort.

Hvornår foregår kommunalvalg 2021?

I 2021 foregår kommunalvalget den 16. november. Samtidig med kommunalvalget bliver der afholdt regionalvalg. Du skal altså stemme to gange.

Kommunalvalget bliver afholdt hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november. Derfor bliver der afholdt kommunalvalg 16. november 2021. Det er altså forskelligt fra folketingsvalget, der bliver udskrevet på forskellige tidspunkter fra gang til gang og kan blive udskrevet i utide. Det kan kommunalvalget ikke.

Hvilke partier stiller op til kommunalvalget i 2021 i København Kommune?

I København Kommune stiller følgende partier op. Du får det fulde overblik over partier og kandidater i din kommune lige her.

 • Socialdemokratiet (A)
 • Radikale Venstre (B)
 • Det Konservative Folkeparti (C)
 • Nye Borgerlige (D)
 • SF - Socialistisk Folkeparti (F)
 • Veganerpartiet (G)
 • Liberal Alliance (I)
 • Kristendemokraterne (K)
 • Dansk Folkeparti (O)
 • Slesvigsk Parti (S)
 • Venstre (V)
 • Enhedslisten (Ø)
 • Alternativet (Å)
 • Lokallister

Lokalliste i København Kommune

En lokalliste eller en borgerliste er en liste med de kandidater, der stiller op uden for de opstillingsberettigede partier. Det er altså lokale kandidater, som stiller op til kommunalvalget eller regionalvalget.

Ofte vælger lokalpolitikere at stille op til kommunal- eller regionalvalget uden om partierne, hvis der er en særlig udfordring eller problem, som de ikke mener, kan løses anderledes. Eller hvis de blot ønsker at stå for dem selv og deres egne holdninger helt uafhængigt.

Hvor det hører til sjældenhederne, at løsgængere vælges til folketingsvalget, er det ikke unormalt at de opstillede på lokallister bliver valgt ind.

Du kan her få overblikket over, hvem der stiller op på lokallisten i din kreds.

Spørgsmål og svar om valgresultater for kommunalvalget 2021

Hvem er blevet valgt til kommunalvalget?

Kommunalvalget afgør, hvem der bliver valgt til henholdsvis byråd, kommunalbestyrelser og borgerrepræsentationen. Du kan få det fulde overblik over dit lokale valgresultat i menuen ovenfor. Du kan både se det endelige resultat samt følge med i den løbende optælling. Så snart vi har tallene, kan du finde dem i menuen ovenfor.

Hvem er blevet borgmester i min kommune?

Kommunalvalget afgør ikke i første omgang, hvem der bliver borgmester i de forskellige kommuner. Dog giver valgresultatet en god indikation og i nogle tilfælde en fuldkommen indikation på, hvem der bliver borgmester.

Formelt bliver en borgmester valgt eller genvalgt på et efterfølgende konstituerende møde, som afholdes mellem den 1. og 15. december efter kommunalvalget. En borgmester skal have et flertal bag sig, og derfor kan du med det aktuelle valgresultat altså få en indikation om, hvem der bliver eller kan blive valgt som borgmester.

Derudover skal der vælges en viceborgmester samt kandidater til de forskellige udvalg i kommunen. Når borgmesteren er valgt, kan du finde din kommunes borgmester på listen her.

Hvornår er der kommunalvalg i 2021?

Kommunalvalget er anderledes end folketingsvalget. Folketingsvalget kan nemlig blive udskrevet på forskellige tidspunkter. Kommunalvalget er derimod fastlagt hvert fjerde år den tredje tirsdag i november. I 2021 falder kommunalvalget på den 16. november. Der bliver altid holdt kommunalvalg sammen med regionalvalg.

Hvem kan stille op til kommunalvalget?

Alle, der er valgbare, kan stille op til kommunalvalget. Helt grundlæggende betyder det, at du skal opfylde nogle få betingelser, som langt de fleste danskere gør helt automatisk.

 • Du skal være fyldt 18 år

 • Du skal have fast bopæl i den kommune (eller region), du stiller op i

 • Du skal enten være:

  • Dansk statsborger eller være statsborger i et andet EU-land

  • Eller statsborger i Island eller Norge

  • Eller bosat mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne uden afbrydelse

Dog kan du miste din valgbarhed, hvis du modtager en straf. Det er som udgangspunkt, hvis du idømmes en frihedsstraf. Altså hvis du kommer i fængsel eller på anden måde mister din frihed som straf. Derudover mister du også din valgbarhed, hvis du får frakendt din førerret til at køre bil ubetinget.

Hvor høj er valgdeltagelsen til kommunalvalg?

Når der er kommunalvalg, er der mange stemmer, der skal tælles op. Det er ofte optællingen af stemmerne, der gør, at valgresultater lader vente på sig. Men det er ikke er så underligt, når det er flere millioner stemmer, der skal tælles.

I 2017 var valgdeltagelsen på 70,8 % fordelt på de 98 kommuner. Det var en smule lavere end ved kommunalvalget i 2013, hvor valgdeltagelsen lå på 71,9 %.

Generelt er valgdeltagelsen lavere ved kommunalvalg end ved folketingsvalg. Hvis man sammenligner valgdeltagelsen ved folketingsvalget i 2015 med kommunalvalgene i 2013 og 2017, er det tydeligt at se. Valgdeltagelsen lå nemlig på 85,8 % ved folketingsvalget i 2015, og det var altså noget højere end ved kommunalvalgene i de omkringliggende år. 

Hvilke partier stiller op til kommunalvalget i 2021?

Til kommunalvalget kan du stemme på de opstillingsberettigede partier, som du finder på listen herunder.

 • Socialdemokratiet (A)
 • Radikale Venstre (B)
 • Det Konservative Folkeparti (c)
 • Nye Borgerlige (D)
 • SF - Socialistisk Folkeparti (F)
 • Veganerpartiet (G)
 • Liberal Alliance (I)
 • Kristendemokraterne (K)
 • Dansk Folkeparti (O)
 • Slesvigsk Parti (S)
 • Venstre (V)
 • Enhedslisten (Ø)
 • Alternativet (Å)
 • Lokallister
Hvad er “lokallister” til kommunalvalget?

En lokalliste - også kaldet en borgerliste - er en liste med lokale kandidater til enten kommunalvalget eller regionalvalget. Det særlige ved kandidaterne på denne liste er, at de ikke repræsenterer et af de opstillingsberettigede partier.

Noget af det særlige ved kommunalpolitik er, at der kan opstå lokale udfordringer eller problemer, som borgerne ikke føler, bliver varetaget af de politiske partier. Herfra har der traditionelt opstået opstillinger til kommunalvalget uden om partierne for at imødekomme og løse de lokale udfordringer. Og dermed med lokallister eller borgerlister altså født.

Selvom de fleste, der stiller op til kommunalvalg, stiller op for et parti, er der dog mange eksempler på, at opstillede på lokallister bliver valgt. Og det både til byråd og som borgmestre