Valgresultater for kommunalvalg 2021

Her på siden kommer du til at kunne se valgresultatet for kommunalvalget 2021 i alle landets kommuner. Når resultaterne begynder at tikke ind, kan du vælge det valgsted, du ønsker at se valgresultatet fra. Du vil både kunne se det samlede valgresultat for din kommune og resultaterne for det enkelte valgsted.

Spørgsmål og svar om valgresultater for kommunalvalget 2021

Hvem er blevet valgt til kommunalvalget?

Kommunalvalget afgør, hvem der bliver valgt til henholdsvis byråd, kommunalbestyrelser og borgerrepræsentationen. Du kan få det fulde overblik over dit lokale valgresultat i menuen ovenfor. Du kan både se det endelige resultat samt følge med i den løbende optælling. Så snart vi har tallene, kan du finde dem i menuen ovenfor.

Hvem er blevet borgmester i min kommune?

Kommunalvalget afgør ikke i første omgang, hvem der bliver borgmester i de forskellige kommuner. Dog giver valgresultatet en god indikation og i nogle tilfælde en fuldkommen indikation på, hvem der bliver borgmester.

Formelt bliver en borgmester valgt eller genvalgt på et efterfølgende konstituerende møde, som afholdes mellem den 1. og 15. december efter kommunalvalget. En borgmester skal have et flertal bag sig, og derfor kan du med det aktuelle valgresultat altså få en indikation om, hvem der bliver eller kan blive valgt som borgmester.

Derudover skal der vælges en viceborgmester samt kandidater til de forskellige udvalg i kommunen. Når borgmesteren er valgt, kan du finde din kommunes borgmester på listen her.

Hvornår er der kommunalvalg i 2021?

Kommunalvalget er anderledes end folketingsvalget. Folketingsvalget kan nemlig blive udskrevet på forskellige tidspunkter. Kommunalvalget er derimod fastlagt hvert fjerde år den tredje tirsdag i november. I 2021 falder kommunalvalget på den 16. november. Der bliver altid holdt kommunalvalg sammen med regionalvalg.

Hvem kan stille op til kommunalvalget?

Alle, der er valgbare, kan stille op til kommunalvalget. Helt grundlæggende betyder det, at du skal opfylde nogle få betingelser, som langt de fleste danskere gør helt automatisk.

 • Du skal være fyldt 18 år

 • Du skal have fast bopæl i den kommune (eller region), du stiller op i

 • Du skal enten være:

  • Dansk statsborger eller være statsborger i et andet EU-land

  • Eller statsborger i Island eller Norge

  • Eller bosat mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne uden afbrydelse

Dog kan du miste din valgbarhed, hvis du modtager en straf. Det er som udgangspunkt, hvis du idømmes en frihedsstraf. Altså hvis du kommer i fængsel eller på anden måde mister din frihed som straf. Derudover mister du også din valgbarhed, hvis du får frakendt din førerret til at køre bil ubetinget.

Hvor høj er valgdeltagelsen til kommunalvalg?

Når der er kommunalvalg, er der mange stemmer, der skal tælles op. Det er ofte optællingen af stemmerne, der gør, at valgresultater lader vente på sig. Men det er ikke er så underligt, når det er flere millioner stemmer, der skal tælles.

I 2017 var valgdeltagelsen på 70,8 % fordelt på de 98 kommuner. Det var en smule lavere end ved kommunalvalget i 2013, hvor valgdeltagelsen lå på 71,9 %.

Generelt er valgdeltagelsen lavere ved kommunalvalg end ved folketingsvalg. Hvis man sammenligner valgdeltagelsen ved folketingsvalget i 2015 med kommunalvalgene i 2013 og 2017, er det tydeligt at se. Valgdeltagelsen lå nemlig på 85,8 % ved folketingsvalget i 2015, og det var altså noget højere end ved kommunalvalgene i de omkringliggende år. 

Hvilke partier stiller op til kommunalvalget i 2021?

Til kommunalvalget kan du stemme på de opstillingsberettigede partier, som du finder på listen herunder.

 • Socialdemokratiet (A)
 • Radikale Venstre (B)
 • Det Konservative Folkeparti (c)
 • Nye Borgerlige (D)
 • SF - Socialistisk Folkeparti (F)
 • Veganerpartiet (G)
 • Liberal Alliance (I)
 • Kristendemokraterne (K)
 • Dansk Folkeparti (O)
 • Slesvigsk Parti (S)
 • Venstre (V)
 • Enhedslisten (Ø)
 • Alternativet (Å)
 • Lokallister
Hvad er “lokallister” til kommunalvalget?

En lokalliste - også kaldet en borgerliste - er en liste med lokale kandidater til enten kommunalvalget eller regionalvalget. Det særlige ved kandidaterne på denne liste er, at de ikke repræsenterer et af de opstillingsberettigede partier.

Noget af det særlige ved kommunalpolitik er, at der kan opstå lokale udfordringer eller problemer, som borgerne ikke føler, bliver varetaget af de politiske partier. Herfra har der traditionelt opstået opstillinger til kommunalvalget uden om partierne for at imødekomme og løse de lokale udfordringer. Og dermed med lokallister eller borgerlister altså født.

Selvom de fleste, der stiller op til kommunalvalg, stiller op for et parti, er der dog mange eksempler på, at opstillede på lokallister bliver valgt. Og det både til byråd og som borgmestre