Borgmestre efter kommunalvalget 2021

TV 2 giver dig løbende overblik over, hvem der bliver borgmestre efter kommunalvalget 2021. De første borgmesterposter falder pã plads, kort efter at stemmestederne lukker klokken 20. Der kan gå op til flere dage, før de sidste borgmesterposter falder pà plads.

Spørgsmål og svar om borgmesterposterne efter kommunalvalget 2021

Hvornår vælges en ny borgmester efter et kommunalvalg?

I Danmark vælges borgmestrene af kommunalbestyrelsen som et led i den konstituering, der sker efter kommunalvalget. Valget af borgmester sker ved simpelt flertal, således at den største valggruppe kan udpege borgmesteren.

Hvorfor er der forskel på, hvornår kommuner melder ud, hvem der skal være borgmester?

Valget af borgmester er led i en politisk proces, hvor der skal være enighed om et flertal for en bestemt borgmesterkandidat. I nogle kommuner når man hurtigt til enighed, mens processen af forskellige årsager kan trække ud i andre. Processen foregår både på valgnatten og i de kommende dage efter valget.

Formelt vil de nye borgmestre og viceborgmestre først blive endeligt valgt ved flertalsvalg på kommunalbestyrelsens konstituerende møde, som typisk foregår i december efter kommunalvalget. Hvis ingen af kandidaterne har et flertal bag sig i første omgang, kan møderne fortsætte, indtil der kan træffes en beslutning.

Hvor længe sidder en ny borgmester på sin post?

Borgmestrene bliver efter kommunalvalget valgt ind for en periode på fire år. Den siddende borgmester kan ikke afsættes i løbet af valgperioden.

Hvem kan stille op som borgmesterkandidat?

For at stille op til borgmesterposten i en kommune, skal du opfylde de almindelige kriterier for valgbarhed, som gælder for alle i kommunalbestyrelser. Du skal være over 18 år, og du må ikke være ansat i kommunen. Du kan heller ikke både være borgmester og formand for regionsrådet samtidigt.

Hvad er en viceborgmester - og hvordan vælges viceborgmesteren?

En viceborgmester er et i øvrigt menigt medlem af en kommunalbestyrelse, der er udpeget til at være borgmesterens stedfortræder, hvis borgmesteren er forhindret i at fuldføre sit arbejde.