Klima

Menneskeheden er på tynd is - og den smelter hurtigt, siger generalsekretær om klimarapport

Ny klimarapport konkluderer, at det skal gå hurtigt med at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor er beslutningerne i dette årti afgørende.

Klimatidsbomben tikker.

Så klar var udmeldingen fra FN’s generalsekretær, António Guterres, da FN's klimapanel IPCC sideløbende med Sebastian Mernild, professor i klimaforandringerne hos SDU, præsenterede deres seneste klimarapport, den såkaldte Synteserapport.

- Menneskeheden er på tynd is - og den is smelter hurtigt, lagde generalsekretæren ud med at sige i sin tale.

Temperaturerne er allerede steget til 1,1 grader over førindustrielle niveauer - en konsekvens af mere end et århundredes afbrænding af fossile brændstoffer. Det konkluderer rapporten.

Udover temperaturstigninger sætter rapporten fokus på de konsekvenser, der opleves nu og forventes at ramme i fremtiden som følge af disse.

Rapporten skal ifølge Guterres ses som en vejledning til at uskadeliggøre klimabomben. Det er en overlevelsesguide for menneskeheden, da den viser, at det stadig er opnåeligt at holde den globale opvarmning til 1,5 grader, sagde han.

Hvis det skal nås, vil det ifølge generalsekretæren dog kræve et kvantespring i klimaindsatsen.

- Denne rapport er en klar opfordring til massivt at fremskynde klimaindsatsen fra hvert land, hver sektor og på enhver tidsramme, sagde Guterres.

Ny plan for klimaindsatsen

Generalsekretæren brugte lejligheden til at annoncere, at han præsenterer en plan for at accelerere klimaindsatsen.

Det vil kræve, at alle lande fremskynder deres deadline for at nå en global nuludledning i 2050, forklarede han.

Ny klimarapport

Siden 1990 har FN’s klimapanel, IPCC, med fem til syv års mellemrum udsendt klimarapporter, og nu er den seneste udkommet: den sjette synteserapport.

Der er tale om en synteserapport, da rapporten opsummerer og sammenstiller den med de tidligere delrapporters vigtigste fund og giver en tværfaglig præsentation af årsagerne til klimaforandringerne, effekten af dem og forslag til løsninger og virkemidler.

Her er de vigtigste hovedpunkter ifølge klimaprofessor Sebastian Mernild:

  • Rapporten forudser en stigning på 1,5 grader inden starten af 2030’erne.
  • Hver gang den globale temperatur stiger med en halv grad, vil det medføre mærkbare ændringer i vejret.
  • Den globale udledning af drivhusgasser er blevet større i løbet af de sidste 10 år.
  • Opvarmningen foregår med en hidtil uset hastighed set over 2000 år.
  • Der er tale om opvarmning af både atmosfæren, havene og landjorden.
  • Den globale overfladetemperatur i 2021-2022 er blevet 1,1 grad højere end i 1850-1900.

Derfor opfordrede generalsekretæren ledere af udviklede lande til at forpligte sig til at nå en nuludledning så tæt som muligt på 2040.

Dette kan lade sig gøre, og nogle lande har allerede sat sig et mål i 2035, påpegede Guterres.

Slut med kul, olie og gas

Herefter fremlagde han nogle af de konkrete tiltag, det vil kræve for at komme i mål.

Her pegede han blandt andet på udfasning af kul i OECD-lande fra 2030 og fra 2040 i andre lande, samt et stop for enhver udvidelse af eksisterende olie- og gasreserver.

Den sidste del af sin tale brugte António Guterres på at se frem mod det kommende COP28 møde, hvor han har store forventninger.

- Ved udgangen af ​​COP28 regner jeg med, at alle G20-ledere har forpligtet sig til ambitiøse nye bidrag for hele økonomien, der omfatter alle drivhusgasser og angiver deres absolutte emissionsreduktionsmål for 2035 og 2040, sagde han.

Han understregede afslutningsvis, at verden aldrig har været bedre rustet til at løse klimaudfordringerne, men det vil kræve en indsats nu.