Klima

EU-ministre er enige om at stoppe for salg af fossile biler i 2035

Klimaminister Dan Jørgensen er stolt over det danske præg på lovpakke, som EU-landenes klimaministre er blevet enige om.

EU-landenes klimaministre er blevet enige om en lovgivningspakke på klimaområdet, der nu skal forhandles i Europa-Parlamentet.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Klimaministrene er blandt andet enige om at stoppe for salg af nye fossile biler i 2035 og at styrke det eksisterende kvotehandelssystem, der gælder for industri og energi.

Pakken er "et stort skridt"

Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), er stolt over aftalen.

- Efter årelange og hårde forhandlinger, hvor Danmark først og fremmest har kæmpet for et ambitiøst udspil og siden for at fastholde og øge ambitionerne, kan vi fra dansk side være glade og stolte over de aftaler, vi har indgået i dag, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Lovgivningspakken skal forhandles med Europa-Parlamentet, inden den kan blive til virkelighed.

Ifølge Dan Jørgensen er pakken et stort skridt i retning af, at Europa kan blive uafhængig af Rusland på gas- og energiområdet.

EU's kvotesystem skal udvides

Klimaministrene er desuden blevet enige om at forhøje klimamål for alle EU's medlemsstater i sektorer som landbrug, transport og bygninger, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Med de seneste dages aftaler sikrer vi nu, at EU lever op til EU's klimamål på mindst 55 procent reduktion i 2030, siger Dan Jørgensen.

Af pressemeddelelsen fremgår det videre, at klimaministrene er enige om, at EU's kvotesystem, der i dag dækker industri, energi og luftfart, skal udvides, så det også dækker søfart.

Ministrene vil også etablere en social klimafond, der skal tage hånd om de negative sociale konsekvenser, der kommer af, at kvotesystemet udvides.

Fondens størrelse kommer ikke til at overstige 59 milliarder euro svarende til omkring 439 milliarder danske kroner i perioden 2027 til 2032.