Klima

Danmark får kritik af EU for svaghed i landbrugsplan

Der skal gøres mere for at sikre det vilde plante- og dyreliv omkring de danske landmænds marker, mener EU.

Danmark har ikke lagt en tilstrækkelig plan for, hvordan danske landbrugsarealer kan indrettes, så de er til mindst mulig skade for den omgivende natur.

Det mener EU-Kommissionen, som har vurderet Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget.

Den danske plan er lagt som et led i en overordnet EU-reform af landbruget og sigter blandt andet mod at styrke biodiversiteten.

Men den er ifølge EU-Kommissionen altså ikke ambitiøs nok.

Nedgangen i fuglebestanden er markant

Danmarks Ornitologiske Forening (DOF) følger udviklingen i biodiversiteten - primært fuglelivet - omkring landbruget tæt.

Og foreningen er "helt enig" i EU's kritik. Det fortæller formand Egon Østergaard.

Konkret har foreningen konstateret en markant nedgang i fuglebestanden siden midten af 1900-tallet. Det er sket, i takt med at landbruget er blevet større og mere effektiviseret.

Egon Østergaard er ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng.

- Tre ud af fire viber er forsvundet inden for de sidste 50 år. Og billedet er nogenlunde det samme for sanglærken og stæren, siger han.

Marker møder kritik

Generelt står det skidt til med det vilde dyre- og planteliv omkring landmændenes marker. Det konstaterer Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det handler både om biodiversiteten på selve markerne og omkring markerne.

- Når der bliver sprøjtet, påvirker det blomster, blomstersætning og frøsætning og dermed også insektlivet, siger hun.

Landbrugsminister Rasmus Prehn (S) påpeger overfor TV 2 i en skriftlig kommentar, at EU-Kommissionen overordnet finder den danske plan for en reform af landbruget fyldestgørende.

- Jeg kan slet ikke genkende det billede, der forsøges tegnet af, at EU-kommissionen skulle rette hård kritik af den danske CAP-plan. Kommissionen har givet 237 bemærkninger til enkeltpunkter i vores plan. Andre medlemslande har modtaget tilsvarende mængde bemærkninger, skriver Rasmus Prehn.

- Overordnet set er der ros og anerkendelse fra Kommissionen til vores grønne tiltag på landbrugsområdet. Ift. natur i det åbne land har Kommissionen opfordret Danmark til at øge ambitionsniveauet i CAP-planen. At fremhæve det som kritik virker skævt i min optik, skriver landbrugsministeren.

Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget blev vedtaget sidste efterår og sendt til EU-Kommissionen til evaluering i slutningen af 2021.