Klima

Oversvømmelser, sult og naturbrande er nært forestående, slår klimarapport fra FN fast

Selv hvis alt går godt, kommer klimaforandringer til at have dødelige konsekvenser for mennesker i alle egne af kloden inden for de kommende årtier.

Klimaforandringerne er her allerede.

Kloden er blevet omtrent én grad varmere i forhold til før den industrielle revolution, og det har medført flere naturbrande, mere tørke, stigende vandstande og mere ekstreme vejrfænomener i alle egne af jordkloden.

Det står værre til, end vi havde regnet med

Jarl Krausing, international chef hos Concito

Det viste sommeren 2021's utallige naturbrande og oversvømmelser på europæisk jord med allerstørste tydelighed.

Men vi har udelukkende set konturerne af, hvordan vores egen nære fremtid kommer til at se ud.

Det slås fast i en ny kolos af en rapport fra FN's klimapanel IPCC.

Rapporten er den sjette i rækken fra panelet, og den repræsenterer den allermest eksakte videnskab, der findes på klimaområdet i dag.

International chef for den grønne tænketank Concito, Jarl Krausing, mener ikke, at IPCC-rapportens konklusioner er overraskende.

Uheldigvis slår den bare mange forskeres og politikeres klimafrygt fast.

- De effekter af klimaforandringer, vi har set, er kommet tidligere, end vi havde regnet med, og de er mere omfattende og værre, end vi havde regnet med, siger Jarl Krausing.

I mange tilfælde er det allerede for sent at hindre varig skade på natur og samfund. Det betyder, at nogle beboelsesområder uvægerligt må forlades, fordi de bliver oversvømmet, eller fordi de afgrøder, der skal brødføde mennesker, ikke længere kan vokse i jorden.

- Det bekræfter den frygt, vi havde. Det står værre til, end vi havde regnet med, siger han.

Ingen går fri

Rapporten tæller mere end 3000 sider og udgør anden del af en omgang på fire, hvor førende forskere fra hele verden sammen giver det allermest retvisende billede af, hvilket klima vi lever i lige nu, og hvordan det kommer til at se ud fremover.

Den første del af FN's klimarapport udkom i august 2021 og slog blandt andet fast, at klimaforandringerne ”utvetydigt” skyldes menneskelige aktiviteter.

Den anden rapport, der blev frigivet mandag klokken 12 dansk tid, forholder sig så til effekterne af klimaforandringer.

Rapporten mejsler det ind i sten, at ingen egne af verden går fri.

Alle kontinenter forventes at opleve eksempelvis flere hedebølger, oversvømmelser af byer, mere ekstreme vejrfænomener og hungersnød.

Det kommer til at koste menneskeliv, fremgår det af rapporten.

Ild og oversvømmelser

Utvivlsomt er det ifølge rapporten også, at konsekvenserne af klimaforandringerne ikke længere er noget, vi risikerer at stå i, hvis alt går galt en gang ude i fremtiden. Dels står vi allerede i dem, og dels er det nu hævet over enhver tvivl, at konsekvenserne kun bliver fortsat mere omfattende.

Det siger meteorolog på TV 2 Vejret Andreas Nyholm.

- Flere regioner har oplevet en fordobling i antallet af naturbrande allerede nu. Frem mod den to graders temperaturstigning, der anses som meget sandsynlig, forventes mængden og størrelsen af naturbrande at blive væsentligt forøget, siger Andreas Nyholm.

Særligt middelhavsområdet kan se frem til at blive markant hårdere ramt.

Samtidigt kommer omtrent en tredjedel af Sydeuropas befolkning til at opleve mangel på vand i fremtiden.

Og mens landjorden brænder og udtørrer, stiger havene.

- Ved en stigning i havniveauet, der ligger inden for det mest sandsynlige scenarie, vil dobbelt så mange byer ved verdens kyster opleve oversvømmelser i 2100, siger han.

Og hvis vi ikke gør noget drastisk for at afbøde dem, kommer omkostningerne som følge af oversvømmelser til at tidobles, slår forskerne fast.

Den her rapport lægger op til, at vi ikke må lade temperaturstigningerne komme over 1,5 grader

Jarl Krausing, international chef hos Concito

Jarl Krausing fra Concito er enig i, at klimaforandringer ikke længere udelukkende er et fremtidsproblem.

- Vi oplever allerede irreversible skader i verden. Der er kystområder, hvor vi ikke kan bo, øer, der forsvinder, landområder, der tørrer ud. Det oplever vi allerede nu ved en temperaturstigning på 1,1 grad siden før industrialiseringen, siger han.

Totalt tab af klimakontrol

Og det bliver kun værre, når vi når over 1,5 grads temperaturstigning.

Tidligere har det været anslået, at temperaturstigningerne vil være mellem 1,5 og 4,5 grader i år 2100, såfremt vi fortsatte med at udlede drivhusgasser, som vi altid har gjort.

I IPCC-rapporten fra august 2021 blev det imidlertid slået fast, at en temperaturstigning på 2,1 til 3,5 grader nu anses som det mest sandsynlige. Og hertil skal det tilføjes, at mange prognoser skruer betydeligt længere op for temperaturen.

Parisaftalen fra 2015 slog fast, at verden skulle holde sig under en temperaturstigning på to grader og helst under 1,5 grader. Verden forventes dog at nå en temperaturstigning på 1,5 grader allerede omkring 2035, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Jarl Krausing fra Concito siger dog, at det vil bringe en uhyre farlig fremtid for natur og mennesker på banen.

- Den her rapport lægger op til, at vi ikke lade temperaturstigningerne komme over 1,5 grader, siger Jarl Krausing.

Vi risikerer ifølge ham at miste al kontrol med klimaet og igangsætte såkaldte irreversible processer, hvor hele økosystemer kollapser uden mulighed for, at de kan genoprettes.

- Rapporten lægger også op til, at der skal gøres meget mere for at styrke klimatilpasningen, og at der skal gøres endnu mere for at reducere de globale udledninger af drivhusgasser for at undgå de værste klimaskader, siger han.

Klimarapporten over dem alle

Rapporten, der går under navnet AR6, er ikke bare en ny gang klimaforskning, der kan sidestilles med enhver anden videnskabelig afhandling. Det er derimod klimarapporten over dem alle, som flere hundrede forskere de seneste tre år har bidraget til at udforme.

Rapporten afspejler ikke ny selvstændig forskning, men er derimod en sammenfatning og vægtning af op mod 14.000 forskellige studier om klimaforandringer lavet af forskere verden over. Den udgives omtrent hvert syvende år.

Men rapporten er ikke udelukkende forskning – den er også politik. Alle FN’s 195 medlemsstater skal blive enige om ordlyden, og desto mere interessant er det derfor, at den udtrykker sig i så bastante vendinger.

Til april kommer den sidste del af AR6-rapporten.

Den første del fortalte os, at det bliver varmere her på jorden, og at det er vores helt egen skyld.

Den netop offentliggjorte rapport fortæller os, at både natur og mennesker utvivlsomt kommer til at lide og dø, fordi det bliver varmere.

Den næste del kommer til at fortælle os, hvordan og i hvilket omfang, det kan lade sig gøre at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer.