Klima

Det kan årligt koste trecifret millionbeløb at holde Aalborg Portland i live

Mette Frederiksen har lovet at bevare cementfabrikken. Det kan koste samfundet op mod 725 millioner kroner om året. For dyrt, mener vismand.

Onsdag klokken 12 præsenterer regeringen sit udspil til en CO2-afgift.

På forhånd ventes en af de store knaster at blive, om der skal tages særlige hensyn til store udledere som cementvirksomheden Aalborg Portland ved at give en rabat.

For hvis alene Aalborg Portland, der er Danmarks største CO2-udleder, skal have hjælp til at holdes i live, når der bliver indført en CO2-afgift, kan det koste samfundet omkring 725 millioner kroner årligt.

Det viser en gennemgang, som TV 2 har fået lavet, af tallene bag de forskellige modeller for en fremtidig CO2-afgift, som en ekspertgruppe præsenterede i februar.

Ekspertgruppen kom med forskellige bud på en fremtidig CO2-afgift, og det er på den baggrund, at regeringen nu vil komme med et udspil om at indføre en ny afgift på CO2-udledninger.

Vælger politikerne at gå den vej, viser det mest præcise skøn, at det vil koste samfundet omkring 725 millioner kroner årligt alene at hjælpe Aalborg Portland. Skønnet er behæftet med en "betydelig usikkerhed", oplyser ekspertgruppens sekretariat, som har lavet udregningen på TV 2s forespørgsel.

Men trods usikkerheden mener professor og økonomisk vismand Lars Gårn Hansen, at særlige hensyn til meget CO2-udledende virksomheder ikke er den bedste måde at bruge pengene på.

- Det er ikke noget, vi ville anbefale. Vores vurdering ville være, at det var bedre at lave en ensartet afgift for alle – også Aalborg Portland, siger Lars Gårn Hansen og fortsætter:

- Det handler ikke om særligt mange arbejdspladser og lækagegevinsten (om produktionen flytter til udlandet, red.) er usikker. Men det er i sidste ende en politisk afvejning.

Hos Klimarådet, der rådgiver regeringen om den grønne omstilling, siger formand Peter Møllgaard, at 725 millioner kroner om året er "mange penge".

- Det billigste for samfundet er at lave en ensartet afgift. Men vi er også opmærksomme på, at der kan være forskellige hensyn som at beskytte arbejdspladser fra at rykke til udlandet. I sidste ende er det op til politikerne, om de vil betale den pris, siger Peter Møllgaard.

Derfor koster Aalborg Portland 725 millioner kroner

Sekretariatet under ekspertgruppen oplyser, at det årligt koster omkring 900 millioner kroner mere i samfundsøkonomiske omkostninger at vælge model 2, som tager hensyn til Aalborg Portland, frem for model 1, som ikke tager hensyn til Aalborg Portland.

Ud af de 900 millioner kroner skønner sekretariatet "med betydelig usikkerhed", at 80 procent af de øgede samfundsmæssige omkostninger kan tilskrives omkostninger til at erstatte reduktioner i cementindustrien i model 1.

Aalborg Portland bekræfter, at der ikke er andre cementproducenter i Danmark.

Samfundsmæssige omkostninger betyder, at man vælger en løsning, som i sidste ende vil føre til mindre produktivitet i samfundet og dermed mindre velstand og realløn.

Statsministeren har lovet at bevare Aalborg Portland

Aalborg Portland er med over to millioner tons udledt CO2 om året den danske virksomhed, der udleder suverænt mest.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere givet udtryk for, at hun vil gå langt for at beskytte virksomheden i sin hjemby. I 2018 holdt hun tale til Dansk Industris årsmøde:

- Som aalborgenser, jeg kommer til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det.

Efter folketingsvalget i 2019 gentog hun budskabet om, at den grønne dagsorden ikke måtte koste arbejdspladser på Aalborg Portland i et interview med Børsen.

- Vi kommer ikke til at lukke Aalborg Portland. Vi er en stolt industrination, sagde Mette Frederiksen.

Efter at ekspertgruppen fremlagde sit udspil til en CO2-afgift, har Mette Frederiksen meldt ud, at klimaet nu er hendes topprioritet.

- Jeg sagde for et par år siden, at jeg er rød, før jeg er grøn. Det passede dengang. Men det gør det ikke længere. Jeg er klar til at lægge forbeholdet væk. Det grønne er ikke længere sekundært, skrev Mette Frederiksen i en kronik i Politiken.

Hvis politikerne vælger den model, hvor Aalborg Portland ikke får rabat og skal betale den samme CO2-afgift som andre virksomheder, kan det netop medføre en lukning, ifølge Aalborg Portlands administrerende direktør:

- Det vil gøre det rigtig svært at have cementproduktion i Danmark, sagde Michael Lundgaard Thomsen til TV 2, kort efter at ekspertgruppen fremlagde de forskellige modeller for en CO2-afgift.

Undgå CO2-lækage

Ekspertgruppen, som fremlagde de forskellige modeller for en kommende CO2-afgift, er enige med de økonomiske vismænd i, at det samfundsøkonomisk billigste ville være at lave en ensartet afgift for alle virksomheder – også Aalborg Portland.

Hovedargumentet for alligevel at lave en særafgift til en virksomhed som Aalborg Portland er at beholde arbejdspladserne i Danmark.

Hvis afgiften bliver for høj, vil produktionen af cement muligvis rykke til udlandet i stedet. Og så vil den udlede CO2 dér. Det kaldes også CO2-lækage.

Hvis Aalborg Portland derimod bliver i Danmark, lægger ekspertgruppens modeller op til, at det skal kunne betale sig for Aalborg Portland at fange CO2'en fra skorstenene og lagre den i jorden.

Dermed vil CO2-afgiften være med til at gøre cementproduktionen mere grøn, påpeger medlem af ekspertgruppen og tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen:

- Det er politikerne, der skal træffe valget, men man kan stille spørgsmålet: Er Danmark et foregangsland, hvis vi lukker den danske cementproduktion ned og bare importerer cement fra udlandet? Eller er vi et foregangsland, hvis vi hjælper den danske cementindustri til at omstille sig? spørger Peter Birch Sørensen.

Han understreger også, at ekstraregningen for at tage hensynet til Aalborg Portland stadig er forholdsvis lavt sammenlignet med, hvad CO2-reduktioner koster mange andre steder i samfundet.

Ingen garanti for CO2-reduktioner

Der er dog ingen garanti for, at Aalborg Portland rent faktisk søger eller får pengene til at lave et system til fangst og lagring af CO2, selvom politikerne vælger en model, som lægger op til det.

I sådan et tilfælde vil reduktionerne komme hos andre virksomheder, som i stedet får tilskud til at fange og lagre CO2 i stedet for Aalborg Portland.

Men det ville også skabe en situation, hvor samfundet har givet Danmarks største CO2-udleder en væsentlig rabat, uden at Aalborg Portland har lavet den ønskede omstilling.

Hos Aalborg Portland vil Thomas Uhd, der er chef for bæredygtighed, ikke love, at de søger midler til fangst og lagring af CO2, hvis politikerne vælger en model, der giver cementvirksomheden rabat.

- Det kan vi af gode grunde ikke sige, før der foreligger en aftale, men vi arbejder med CO2-fangst og følger mulighederne for støtte dertil, siger Thomas Uhd til TV 2.

Aalborg Portlands chef for bæredygtighed pointerer, at det mest fornuftige ville være at give hans virksomhed en rabat, så cementproduktionen bliver i Danmark i stedet for at sende den til udlandet sammen med alle udledningerne.

- Men du skal ikke spørge mig, om prisen er for høj. Det må politikerne forholde sig til, siger Thomas Uhd.

Minister: - Vi skal fastholde arbejdspladser

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil ikke på forhånd løfte sløret for detaljerne i regeringens udspil, men han indikerer, at der vil blive taget hensyn til nogle særlige virksomheder:

- På den ene side skal der være en høj og ambitiøs CO2-afgift. På den anden side skal vi også sørge for, at produktionen og CO2-udledningen ikke flytter ud af landet. Man er nødt til at få de to ting til at gå hånd i hånd, siger Jeppe Bruus og uddyber:

- Vi skal udvikle vores produktion og fastholde arbejdspladser i Danmark, siger Jeppe Bruus.

Er en samfundsøkonomisk omkostning på 725 millioner kroner om året prisen værd for at tage hensyn til Aalborg Portland?

- Nu refererer du til de modeller, som ekspertgruppen kom med. Dét, vi præsenterer, er regeringens udspil, og det vil selvfølgelig også være fuldt finansieret, siger Jeppe Bruus.