Nyt udkast til COP26-aftale går olieglade nationer lidt i møde

Hvis afsnit om fossile brændsler ender i endelig aftale, vil det være første gang ved et FN-klimatopmøde.

Det britiske formandskab for COP26 har fredag offentliggjort et nyt udkast til en endelig aftale ved klimatopmødet.

Kul og fossile brændsler er stadig nævnt. Men formuleringerne er løsere i forhold til tidligere udkast, så det ømtålelige afsnit kan være mere spiseligt for eksempelvis olieproducerende nationer.

Hvis det ender i den endelige aftale, vil det være første gang nogensinde, at fossile brændsler er nævnt i en tekst fra et FN-klimatopmøde.

I det nye udkast står der, at alle lande opfordres til at accelerere udviklingen hen mod systemer, som udleder mindre CO2.

- Herunder ved hurtigt at skrue op for ren energi og accelerere udfasningen af kulkraftværker, som ikke indfanger CO2, og ineffektive tilskud til fossile brændsler, står der.

Afsluttende forhandlinger

I et tidligere udkast var tonen over for fossile brændsler mere konsekvent. Her blev lande direkte opfordret til at udfase kul og stoppe tilskud til fossile brændsler.

Det nye udkast kommer på dagen, hvor de afsluttende forhandlinger på COP26 bliver indledt. Det er derfor udgangspunktet for de videre forhandlinger mod en endelig aftale.

Det britiske formandskab har flere gange understreget, at det vil have en aftale på plads fredag og dermed holde sig inden for tidsplanen. Men det tvivler iagttagere på kan lykkes. FN's klimakonferencer har det med at gå over tid.

Et af de store ønsker ved COP26 er at holde Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader sammenlignet med niveauet før industrialiseringen i live.

CO2-udledning skal gå i nul

I udkastet til aftaleteksten er der lagt op til, at lande bekræfter at sigte efter det mål. De erkender samtidig, at det vil have stor betydning for at mindske klimaforandringerne, hvis det lykkes.

I forlængelse af det bliver det tilføjet, at det kræver hurtige reduktioner i den globale udledning af drivhusgasser.

Og at det forudsætter, at den globale CO2-udledning reduceres med 45 procent i 2030 sammenlignet med 2010. Derudover skal udledningen gå i nul omkring 2050, hedder det.