Aftaleudkast presser COP26-lande, der ikke leverer på klimamål

Klimatopmødets deltagerlande gør fremskridt, men har stadig et bjerg at bestige, mener formanden for COP26.

Storbritannien, der er vært for COP26 i Glasgow, har nu frigivet et udkast til den endelige aftale ved klimakonferencen.

Udkastet skal ses som arrangørernes forhåbning til den aftaletekst, som verdens lande skal blive enige om, inden COP26 slutter fredag.

Ifølge BBC indeholder udkastet bud på de aftaler, der er nødvendige for at holde den globale temperaturstigning på under 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede.

Aftaleudkastet lægger op til, at ambitionerne fra Parisaftalen fastholdes. Det fortæller TV 2-korrespondent Olav Christensen fra Glasgow.

- Og så lægger man i dokumentet op til, at de lande, der ikke har leveret nok til at nå målet, allerede fra næste år skal indlevere nye, mere ambitiøse mål, siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) er godt tilfreds med det udkast, der ligger til en endelig aftale ved klimatopmødet:

- Der ligger et rigtig godt udgangspunkt for forhandlingerne, som - hvis det går hjem - faktisk kan sikre, at vi har en mekanisme, der kan gøre det sandsynligt, at vi holder temperaturstigningerne under 1,5 grader.

- Vi har stadig et bjerg at bestige

Der er dog stadig mange knaster på vejen mod et endeligt slutdokument, lød det tirsdag fra formanden for COP26, Alok Sharma.

- Vi gør fremskridt på COP26, men vi har stadig et bjerg at bestige de næste par dage. Det, der i fællesskab er aftalt, rækker noget af vejen, men ikke hele vejen til at holde 1,5 grader inden for rækkevidde, sagde Alok Sharma.

COP26-formanden understregede samtidig, at forskellen mellem deltagerlandenes ambitioner er blevet mindre – og det er en god ting.

- Nu skal verden kunne stole på, at vi går direkte over til implementering. At løfterne her bliver overholdt, og at politikken og investeringerne følger hurtigt efter, understreger Alok Sharma.

De samlede nye klimamål skal efter planen være klar inden udgangen af 2022.

Vigtigste COP siden Paris

Landene ved COP26 er under pres for at nå målet fra Parisaftalen om, at stigningen i middeltemperaturen på Jorden skal holdes godt under to grader i forhold til den førindustrielle periode (slutningen af 1800-tallet, red.)

COP26 er blevet kaldt det vigtigste møde, siden Parisaftalen blev indgået for seks år siden.

Indtil videre er flere end 40 lande blevet enige om at udfase deres brug af kulkraft og ikke bygge eller investere i nye kulkraftværker.

Og så er en række lande blevet enige om, at der inden 2030 skal sættes en stopper for, at store skovområder på kloden bliver fældet og brændt af.

Endelig er knap 90 lande enige om en aftale om en reduktion af udledningen af metangas med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2020-niveauet.

Til gengæld er der ikke kommet konkrete detaljer frem om, hvordan klodens lande vil nå frem til den omfattende nedbringelse af CO2-udledninger, som en lang række forskere ellers har opfordret til.